Kerkenraad Zuid

Hier kunt u informatie vinden over de personen en verschillende onderdelen van de kerkenraad wijk Zuid.

In de onderstaande overzicht vindt u de predikant, alle kerkenraadsleden en de pastoraal medewerkers. Door op de naam te klikken opent een venster met de contactgegevens van het kerkenraadslid.

Klik hier voor een overzicht van ambtsdragers per sectie
Klik hier voor een overzicht van secties per straatnaam  

Contact scriba wijk Zuid: scribazuid@hervormdheerde.nl 

Predikant en pastoraal medewerker:

Moderamen:

Ouderlingen:

Jeugd- en evangelisatieouderlingen:

Diakenen:

Kerkrentmeesters:

Overige taken: