Hervormde Gemeente Heerde - Financieel ondersteunen

De Hervormde Gemeente Heerde wil een hechte, levendige en actieve gemeente zijn. Er gebeurt van alles! Naast de kerkdiensten op zondag zijn er diverse activiteiten zowel binnen als buiten de kerk. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen is er geld nodig.

De Hervormde Gemeente Heerde is daarin voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Wil jij meehelpen en bijdragen aan het gemeente zijn? Jouw gift is van harte welkom!

Als je bij wilt dragen aan het werk van de diaconie dan is dat van harte welkom. Er is elke zondag in de dienst een collecte met een diaconale bestemming. Daarnaast kun je ook zelf een gift overmaken speciaal voor de diaconie. Dit kan naar het volgende rekeningnummer NL 43 RABO 0326 5172 86 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Heerde.