Hervormde Gemeente Heerde - Pastoraat

Zowel bij vreugdevolle als zorgelijke omstandigheden willen we als Hervormde Gemeente Heerde er voor onze gemeenteleden zijn; het pastoraat. Het pastorale werk is in de Hervormde Gemeente Heerde in beide wijken op dezelfde wijze georganiseerd. Bovendien zijn we een missionaire gemeente, dus zijn wij telkens op zoek naar andere mogelijkheden om er zo veel mogelijk mensen bij te betrekken.

Persoonlijk gesprek
Wanneer je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek kun je contact opnemen met je wijkoudeling of een bezoekmedewerker. Aan de hand van de stratenlijst is eenvoudig na te gaan wie het aanspreekpunt is in jouw wijk. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met een van de predikanten of kerkelijk werker.

Voor contact met één van de predikanten of pastoraal medewerker kunt u zich wenden tot:
Predikanten

vacature  Predikant Wijk Noord
Ds. Bert Lammers  bijstand pastoraat Wijk Zuid
Gert Timmer   Bijstand ouderenpastoraat

Ook kunt u zich richten tot de wijkouderling behorende tot de wijk waarin u woont, zie de pagina ( klik HIER )

of tot een van onderstaande personen:
Tamara Nijhof,  scriba wijk zuid
Roelof Jan Kluiver, scriba wijk noord

Klik hier voor een overzicht van ambtsdragers per sectie
Klik hier voor een overzicht van secties per straatnaam

Ziekte

Ook bij ziekte of ziekenhuisopname willen we graag meeleven. Gemeenteleden die worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis kunnen worden bezocht door de pastoraal werker. Het is belangrijk uw predikant of de pastoraal werker ervan op de hoogte te brengen als u of een familielid in een situatie komt waarbij extra bijzondere pastorale aandacht gewenst is.

Ouderen
Voor ouderen is er ook bijzondere pastorale aandacht. Enkele keren per jaar ontvangen gemeenteleden van 75 jaar en ouder het blad 'Licht in de avond'. Bij een kroonverjaardag (80, 85 etc.) wordt de jarige rond de verjaardag bezocht. 

Gehandicapten
Voor gemeenteleden met een verstandelijke beperking zijn twee ouderlingen en de pastoraal medewerker beschikbaar. Zij helpen om onze gemeente en het geloof toegankelijk te maken voor deze mensen. 
Contactpersoon voor het gehandicaptenpastoraat is Jack Augustinus, tel 0578-691501, email jaugustinus@hervormdheerde.nl 

 

De Hervormde Gemeente Heerde vindt het ook belangrijk om er niet alleen te zijn op bijzondere momenten maar ook in het dagelijkse leven. Daarom probeert een ambtsdrager of bezoekmedewerker eenmaal per twee jaar een huisbezoek te brengen bij gemeenteleden, tenzij is aangegeven dit niet op prijs te stellen. Dit huisbezoek zal, na het maken van een afspraak, meestal bij het gemeentelid thuis plaatsvinden. In het gesprek kunnen allerlei geloofs- en kerkzaken aan de orde komen.