Klachtenregeling

Klachtenregeling-misbruik

Veilige plaats voor iedereen.
Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

Wat wordt verstaan onder (seksueel) misbruik van pastorale relaties en andere gezagsrelaties?
De officiële definitie luidt: ‘Het misbruik van macht en vertrouwen door degene die in een ambt of een dienst staat, een kerkelijke functie vervult of kerkelijke bevoegdheden uitoefent, in een pastorale relatie of in een relatie die betrokkene uit hoofde van dit ambt, deze dienst, functie of bevoegdheden onderhoudt, in de vorm van seksuele handelingen of toespelingen op of uitnodigingen tot seksueel contact dan wel van ander intimiderend gedrag, alles al dan niet onder druk van geheimhouding.’
Hierover kunt u meer lezen op de PKN pagina "Veilige Gemeente"

Het regionale college voor het opzicht
Klachten over misbruik worden behandeld door de regionale colleges voor het opzicht. Deze colleges bestaan ieder uit vijf leden (predikanten en ouderlingen uit de regio), aangevuld met een adviserend lid (jurist en benoemd uit de belijdende leden). In misbruikzaken wordt het college aangevuld met twee deskundigen op het gebied van misbruik van pastorale relaties en gezagsrelaties.

De Hervormde Gemeente Heerde
De Hervormde Gemeente Heerde wil hierbij aansluiten en ook een veilige omgeving bieden voor haar medewerkers en gemeenteleden.
Wanneer er sprake is van misbruik van vertrouwen of ( sexuele) intimidatie, kunt u hierover in gesprek gaan met een ouderling, pastoraal medewerker of een mede- gemeentelid.
Wanneer u uw klacht liever aanhanging maakt bij een externe partij dan kunt u terecht bij het "Meldpunt seksueel misbruik", contactgegevens staan vermeld in de brochure.
Daarom is er besloten om aan te sluiten op de landelijke kerk wat betreft het meldpunt en de procedure, hetgeen inhoud dat men een beroep kan doen op een externe behandeling van klachten.

In de brochurekunt u meer lezen over de klachtenregeling en over de contactgegevens voor uw aanmelding.
Klik HIER voor de brochure.