Hervormde Gemeente Heerde - Onze gemeente

De Hervormde kerk in Heerde staat midden in het dorpsleven. Zij wil een levende getuige zijn van de blijde boodschap van het Evangelie.

Over de basis van de kerk bestaat geen onzekerheid. De Hervormde Gemeente gaat uit van de bijbel als het onfeilbare Woord van God. In die bijbel maakt God zich bekend als de God van liefde. Want - staat er in Johannes 3 vers 16 - "God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft".

Die boodschap wordt elke zondag twee keer verkondigd en is bestemd voor iedereen die Jezus Christus zoekt of die deze Heiland reeds een centrale plaats in zijn of haar leven heeft gegeven. Wij nodigen u van harte uit om onze erediensten bij te wonen.

De Hervormde Gemeente Heerde is onderdeel van PKN welke landelijk bestuurd wordt via regionale classes. Wij maken via de ring Hattem deel uit van de classis Veluwe. In de samenstelling van het ‘breed moderamen’ van de classis Veluwe is ook de naam van de vertegenwoordiger van de ring Hattem opgenomen.