Meditatie: Paaspower

Meditatie: Paaspower

“De Here is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen!” (Lucas 24:34)

De Heer is waarlijk opgestaan
Van alle getuigenissen van Jezus’ opstanding uit de dood is dit getuigenis misschien wel het meest bekende. Er zit geen enkele aarzeling in, gewoon duidelijk: `De Heer is waarlijk opgestaan’.
Heel veel christenen over de hele wereld zijn daarom gewend om elkaar met deze woorden op Paasmorgen te begroeten. Gewoon `s morgens op straat, in de kerk, soms ook bewust lopend over een kerkhof langs de graven van mensen die hen ontvielen. Ze zeggen tegen elkaar: `De Heer is opgestaan!’ , waarop de ander antwoordt: `Ja waarlijk, de Heer is opgestaan!’ Het is een zinnetje met een geweldig power, heel veel zekerheid en heel veel overtuiging. De dood is verslagen, Jezus’ graf is leeg, zijn graf ligt open en daarmee ligt elk graf open naar het licht toe. De grote steen is weggerold, er is een opening, een deur naar het leven dat niet meer stuk kan. In die paar woorden zit heel veel kracht. Ze kunnen je diep raken, heel erg goed doen, je innerlijk  bevestigen in je geloof in God, in Jezus zelf.

Pasen: Jezus is opgewekt!
Hij leeft! Dank God, de dood heeft niet het laatste woord. Dat is het hart van ons geloof, daar klopt ons geloof, dat is de kern van alles. De levende God en de levende Heer. Sommige dingen kun je niet helder genoeg zeggen. Zo hoor je dat dus hier: de Here is werkelijk opgewekt,  Hij leeft en Hij is aan Simon verschenen en ook aan ons.

De vrouwen waren ’s morgens vroeg de eerste getuigen geweest bij het graf, zij hadden de opgestane Here gezien. Pas ’s middags verscheen de Levende ook aan Petrus, de ban was gebroken, het had iets als een dijkdoorbraak. Simon Petrus was een soort kroongetuige. Waar Jezus aan Petrus was verschenen en wat Hij allemaal tegen hem zei, dat vertelde Petrus niet. Het was zo’n geweldige krachtvolle ervaring voor hem, dat hij alleen kon vertellen dát het zo was, niet hoe. Misschien kon hij alleen zeggen: ‘één ding weet ik: Jezus leeft!’ Jezus is Heer, Jezus is God. De Here is waarlijk opgewekt - Hij is aan mij verschenen!

‘Ik ben gezien door Hem…Heer die mij ziet zoals ik ben’.

Hij heeft zich aan mij laten zien!

Dank God dat Hij je in Jezus wil kennen via het Woord, daarin dichtbij komt, Zijn gezicht je laat zien, verschijnt!  Dr. Noordmans zei eens: `Wanneer het evangelie heel duidelijk is, wordt het een verschijning!’ Soms maar even. Maar toch lang genoeg om te zeggen: Absoluut, de Heer is waarlijk opgestaan, ook mijn weg wilde Hij kruisen, ook ik heb Hem ontmoet.  U zij de glorie, opgestane Heer!  

Ds. GJ Röben