Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!

Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!

Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!

‘Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ (Handelingen 2: 12)

De Heilige Geest uitgestort. Een wonderlijk gebeuren moet dat geweest zijn. We kunnen ons de vraag die de mensen elkaar stelden goed voorstellen: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’

Die vraag kunnen we nu zelf ook stellen. Wat heeft Pinksteren voor ons in 2018 te betekenen? Is het voor velen niet gewoon twee dagen feest, omdat er een extra vrije dag is. Een lang weekend, waarin de caravan of de vouwwagen voor de dag komt. Even alles nakijken. Een kleine voorbereiding op en een voorproefje van de zomervakantie.

Wanneer is Pinksteren geslaagd? Wanneer is het een echt feest geweest? ‘Als het mooi weer geweest is’, zegt men vaak. Pinksteren wat heeft dit toch te betekenen? Meer dan 2 dagen feest?

Laten we eens proberen of we iets meer grip op Pinksteren kunnen krijgen. Het gaat dus om de Heilige Geest. Maar het is zo moeilijk ons daar een voorstelling van te maken. Bij God kunnen we ons nog iets voorstellen. Ook al zegt God dat we geen afbeelding van Hem mogen en kunnen maken. Bij Jezus is het eigenlijk nog wat gemakkelijker. Hij heeft hier op aarde rondgelopen. Hij zag er waarschijnlijk uit als een gemiddelde Jood van zijn tijd. In ieder geval als een mens. Maar de Heilige Geest? Je kunt je er toch geen menselijke voorstelling van maken! Je kunt Hem toch niet zien.

Toch is Hij er wel. Niet te zien maar wel aanwezig. Zoals er meer niet te zien is maar wel aanwezig. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan geluidsgolven. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Je kunt ze ook hoorbaar maken, daar heb je een ontvanger, een radio voor nodig. Je moet dan wel  goed afstemmen op die golven. Zo is het veelal ook met de Heilige Geest. Je moet op Hem afstemmen, wil je Hem ervaren.

Hoe je dat kunt doen, afstemmen? Door de rust te nemen om uit de bijbel te lezen en te bidden. En in het gebed vragen om de Heilige Geest. Doe dat, zet u daartoe aan. Het is een belofte van Jezus, dat een ieder die om de Geest bidt, deze ook zal ontvangen.

God wil voor een ieder van ons het beste en het beste geeft Hij ons door zijn Heilige Geest, die ons, naast vele andere dingen, laat zien wie de Vader is en wie de Zoon is en wie zij voor ons willen zijn. Die Geest, die mogen we allemaal toelaten in ons leven. Stem op Hem af. Dan kunt u vanuit Pinksteren leven met God, en dat is het beste, het mooiste leven dat hier op aarde te leven is. Grijp die kans met beide handen aan. Geef uw eigen geest over aan die Geest. Dan is Pinksteren geen twee dagen, maar een eeuwig leven lang feest

G. Timmer