Meditatie: Stof van de rabbi

Meditatie: Stof van de rabbi

Stof van de rabbi

“Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.” (Romeinen 1:7)

De rabbi
Een rabbi smeert een tafel in met honing. Het duurt maar even of de kinderen die eraan zitten, zitten van onder tot boven onder. Daarop zegt de rabbi: Mijn kind, mijn leerling, lik de honing van je handen’.
De kinderen doen wat hen gevraagd wordt en de rabbi vervolgt: ‘opdat je nooit zult vergeten dat Gods woorden zijn als honing, het kostbaarste en meest aangename dat bestaat.’
In de joodse traditie is leren heel belangrijk, van jongs af aan, maar wel interactief en relationeel. In fasen gaat het gepaard met delen van de Thora uit je hoofd leren. Zo trok ook de Here Jezus dag in dag uit met zijn leerlingen rond. Zij leren zijn woorden en leren van hoe Hij het geloof voorleeft, hoe Hij leeft in relatie met zijn Vader in de hemel en uit de relatie van zijn Vader.

Onderdompeling in gemeenschap
In navolging van Jezus was ook Paulus heel betrokken op de gemeentes die hij gesticht had en waar hij gewerkt had. Zijn liefde en zorg voor de gemeente doordrenken zijn brieven. Paulus wil God verstaan en begrijpen, maar tegelijkertijd weet hij: God is groter dan ik kan verstaan. Het geheim, het mysterie, is niet wat er overblijft als wij er met ons eigen verstand niet meer uitkomen, maar het hoort bij onze verwondering over Gods grootheid en goedheid.

Het gaat hem om de mensen – in – gemeenschap – met – Christus.
Zo is de Romeinenbrief niet geschreven aan een of andere groep mensen, maar aan een specifieke groep in Rome, aan de ‘geliefden van God’. Gemeenschap heeft altijd wederkerigheid nodig. Er moet gebouwd aan gemeenschap en iedereen die deel uitmaakt van de gemeente mag zich onderdompelen in die gemeenschap.

In het stof van de Rabbi
Gemeente van Christus zijn betekent samen en ieder apart discipel, leerling van Jezus willen zijn en veranderen naar zijn beeld, aan de voeten van Jezus zitten en Hem dan volgen in verwondering. Ik las ergens: ‘wees bedekt met het stof van jouw Rabbi. Span je in te zijn als Hij en volg Hem zo vol overgave, passie en begeestering, dat je hele gezicht bedekt is met het stof van zijn voeten…’ Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan!

Ds. G.J. Röben