Meditatie: rust nemen

Meditatie: rust nemen

Vakantierust!?

‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust’ (Psalm 62: 2a)

Na een bewogen tijd of na hard werken heb je rust nodig. Daarom hebben we iedere zondag ook een rustdag. Mogen we uitrusten van de beslommeringen en zorgen van al ons werk en van alles wat we meegemaakt hebben en kracht op doen voor de komende dagen. Die rust kunnen we niet vinden door de hele dag in ons bed te blijven liggen. Nee, die rust vinden we in Gods Woord, in Zijn huis. Die rust vinden we daar waar we samen bidden, lezen en zingen. Daar waar we zoveel meekrijgen om het werk en de zorgen weer aan te kunnen.

Niet alleen op zondag mogen we rusten. De meeste mensen hebben ook vakanties. Ook dat zijn goede gelegenheden om eens echt uit te rusten. Je kunt soms zo moe worden van alles en iedereen om je heen en er echt naar verlangen om er een paar weken helemaal tussen uit te zijn. Om tot rust te komen. Zowel lichamelijk als ook psychisch, geestelijk. Rust voor de ziel.

Hoewel echt tot rust komen, echt ontspannen? Weinigen verstaan die kunst nog maar. David moet er zijn ziel ook echt toe aanzetten. In vers 6 van Psalm 62 zegt hij: ‘Zoek rust, mijn ziel’.

Ook op vakantie gaan de moderne media, met alle ‘contactverplichtingen’, vaak mee. Nee, echte rust vinden we op vakantie vaak net zo moeilijk als in het dagelijkse leven. Echte rust, diepe rust vinden we ergens anders. Die vinden we in onze ‘binnenkamer’ en dat kan ook een tent, een caravan, een hotelkamer of ons eigen huis zijn. Die binnenkamer is een plek waar we in alle rust kunnen bidden. Waar we het Woord van God in alle rust kunnen openen, lezen en overdenken.

Dat Woord waarin Gods Zoon zegt: ‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.’ Echte rust is alleen bij en in Hem te vinden. ‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust’ zegt David. Vergeet daarom niet uw bijbel mee te nemen op vakantie. Als u echte rust wilt vinden in uw vakantie, trek er dan iedere dag eens een half uur of een uur voor uit om ‘Stille tijd’ te houden. Stille tijd, dat is tijd voor God. Tijd om met Hem om te gaan. Om met Hem te praten en naar Hem te luisteren. Om de bijbel te openen, te lezen en het gelezene te overdenken, te bestuderen.

Ook als u niet met vakantie gaat of al weer terug bent, kunt u iedere dag rust zoeken en vinden door ‘Stille tijd’ te houden in uw binnenkamer. Vanuit die rust kunnen we ons dagelijks werk weer doen, kunnen we zorgen met een gerust hart tegemoet treden.

Ik wens u allen, of u nu op vakantie gaat of niet, een gezegende, stille, rustgevende tijd toe.

G. Timmer