Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?

Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?

Doe mee!
‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ (Handelingen 8: 30b-31a)
Ik mocht afgelopen zomer een keer voorgaan op camping ‘De Koerberg’. Het was gelukkig mooi weer en we konden de dienst buiten houden. We volgden in die dienst de weg van de Ethiopiër of kamerling. Aan hem werd de vraag gesteld: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’

De kamerling las de profeet Jesaja. Hij las. Daar begint het mee. Met het lezen van de bijbel. Doet u dat? Leest u de bijbel nog of zegt u, zoals velen: ‘Dat hoef ik niet te doen, want ik weet toch wel wat er in staat. Alle verhalen zijn mij bekend.’ En misschien heeft u ook wel een grote bijbelkennis, maar als iemand dat tegen mij zegt moet ik altijd denken aan het gedichtje van Jacob Cats:

‘De bijbel zegt:
Ja, lees mij zeven maal.
Ja, zeventig maal zevenmaal!
Nog vat uw brein niet àl
Wat in mij is geschreven.
Hoe meer ge in mij zoekt
Hoe meer ge in mij vindt.
Hoe meer ge in mij leest,
Hoe meer ge mij bemint!’

Cats dichtte dit zo’n 400 jaar geleden, maar het is nog steeds een waarheid als een koe. Iedere keer weer vind je nieuwe dingen in de bijbel. Hoe meer je hem leest, hoe meer verbanden je ook ziet. Want je kunt de verhalen wel kunnen navertellen, maar waarom staan ze in de bijbel? Wat willen ze ons zeggen? Hoe verhouden ze zich tot andere bijbelgedeelten? Hoe verhoudt zich het Oude Testament tot het Nieuwe Testament.

Antwoorden op deze vragen zijn te vinden op internet, maar ik denk dat het veel mooier, vruchtbaarder en bovenal bijbelser is om die antwoorden samen te ontdekken en gevonden antwoorden samen te delen.

In het komende winterseizoen worden u en jou vele mogelijkheden geboden om dat te doen. Bijbel- en gesprekskringen, groeigroepen, catechese, club- en verenigingswerk er is voor iedere leeftijdsgroep wel iets. Plekken waar je elkaar die vraag kunt stellen ‘Begrijp je ook wat je leest?’ Plekken waar je elkaar ook dingen uit kunt leggen, waar je je geloof kunt delen, waar je gemeente kunt zijn. Waar je elkaar de weg kunt wijzen en samen de weg kunt gaan.

Misschien doet u al jaren mee, dan hoop ik dat u nu ook weer meedoet en dat u anderen uitnodigt om ook mee te gaan doen. Misschien vindt u de drempel wel heel hoog om mee te doen, dan hoop ik dat u iemand vindt/vraagt (vrienden, buren, de wijkouderling) om u die drempel over te helpen.

Ik ben ervan overtuigd dat als we zo samen het komende winterseizoen met de bijbel aan de slag gaan ons hetzelfde overkomt als de Ethiopiër. Hij ging zijn weg vol vreugde. Vol vreugde, want hij had De Weg, Jezus Christus, leren kennen. Laten we er een vreugdevol winterseizoen van maken.

G. Timmer