Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?

Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?

Is er plaats voor Jezus!?

‘…., omdat voor hen geen plaats was in de herberg' (Lukas 2:7)

Overal ter wereld wordt kerstfeest gevierd. Kerstmaaltijden worden geregeld binnenshuis of buitenshuis. Er zijn extra vrije dagen. Kortom: Het is feest. Het gevaar bij dit feest is echter groot dat het meer gaat om de sfeer, dan om de geboorte van Jezus Christus. Voor kaarsen, kerstbomen, maaltijden is overal wel plaats, maar je kunt je afvragen of er ook plaats is voor Jezus? Ja, misschien nog wel in een levende kerststal of in miniatuur kerststalletje voor op een tafeltje in huis. Maar is er écht plaats voor Jezus?
Veel mensen beseffen nauwelijks meer dat kerst met Jezus te maken heeft. Laat staan dat Hij echt in hun feestvreugde betrokken is, dat Hij de grond van hun feestvreugde is. Maar kerst zonder Jezus is geen echte kerst. Jaren geleden zag ik op een poster de spreuk: “Zonder Jezus is je kerst mis”. Je moet maar op zo een spreuk komen, maar het is wel waar.
Ruim 2000 jaar geleden was er al geen plaats voor Hem. Uiteindelijk belande Jozef en Maria in een stal, daar konden ze rusten. Daar werd Jezus geboren. Eerst werd Hij nog aanbeden door herders en wijzen. Maar daarna was er alweer geen plaats meer voor Hem. Koning Herodes stond Hem naar het leven. Een vlucht naar Egypte volgde.
En vele jaren later, weer terug in Israël zegt Jezus: ‘De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen’ (Mattheüs 8: 20). Uiteindelijk was er op deze wereld geen enkele plaats voor Hem en hing Hij tussen hemel en aarde aan een kruis op Golgotha. Hij stierf, maar stond weer op uit de dood. En Hij ging heen om een plaats te bereiden in het huis van zijn Vader, voor een ieder, die voor Hem een plaats in zijn of haar hart bereid heeft.
Is er werkelijk plaats voor Jezus tijdens het kerstfeest dat u gaat vieren? Is er plaats voor Jezus in uw hart? Als dat niet zo is, dan is niet alleen uw kerst mis, maar dan is ook uw leven mis. Dan mist u het doel van uw leven. En weet u wat het bijbelse woord voor je doel missen is? Dat is het woord ‘zonde’. Het is toch zonde als je kerst viert zonder Jezus. Het is zonde als je je leven leeft zonder Jezus. Want zowel kerst als het leven krijgen zo veel meer waarde, krijgen een echt doel, als Jezus eraan mee mag doen.
Als Hij het mag bepalen. Als Hij het voor het zeggen heeft. Dan komt u tot uw doel. Hij ontzegt u echt uw kerstmaaltijd niet en ook niet uw kerstboom of kerstkaarsen. Hij ontzegt u ook de gezelligheid niet. Hij wil het kerstfeest alleen maar verdiepen, meer inhoud geven. Geef Hem de plaats die Hem toekomt, en u zult kerst vieren als nooit tevoren.

G. Timmer