Meditatie 04-03-2019: Twijfel

Meditatie 04-03-2019: Twijfel

Twijfel
“Bent u degene die zou komen of moeten we een ander verwachten?...” Mattheüs 11:3

Twijfelen is menselijk. In de bijbel komen we keer op keer gelovigen tegen die heen en weer geslingerd worden. Abraham, de vader van alle gelovigen, kent momenten van geloofscrisis”: God heeft hem een groot nageslacht beloofd en na 25 jaar krijgt de twijfel de overhand. Van Mozes lezen we dat hij twijfelde aan zijn roeping. Gideon had twijfels over Gods macht. David vroeg zich vertwijfeld af of God hem misschien vergeten was.
Twijfel kan je zomaar overvallen. Misschien heb je er nooit zoveel last van gehad, en dan, opeens, dan is die er: de twijfel. Er kan een duidelijke oorzaak zijn: iemand in je omgeving wordt ernstig ziek, of komt plotseling te overlijden. En opeens lijkt het wel alsof al je geloof als los zand tussen je vingers doorloopt. Is er wel een God? En als God er is, hoe kan het dan dat Hij niet ingrijpt? Klopt het wel, wat ik altijd over Hem gehoord heb, en gelezen in de Bijbel? Misschien is er niet eens een duidelijke oorzaak aan te wijzen. Opeens is die twijfel er, als een slang die zich langzaam om je heen kronkelt en je bij de keel grijpt.
Twijfel kan je angstig maken, onzeker. Twijfel kan je moedeloos maken, je hoop lijkt zomaar te vervliegen. Twijfel kan je apathisch maken, zodat je als een dood vogeltje in een hoekje zit. Twijfel kan je cynisch maken.
Johannes de Doper zit in de gevangenis en hij twijfelt. Hij hoort van zijn leerlingen over de dingen die Jezus doet, en hij stuurt ze terug met een vraag aan Jezus: “Bent u degene die zou komen of moeten we een ander verwachten?...”

Als er nu één is, die aan iedereen heeft laten zien dat Jezus de Messias is, dan is het Johannes de Doper. Het was zijn levenswerk: wijzen op Jezus, als een heraut die de komst aankondigde van de Koning, van Koning Jezus. En juist híj, juist Johannes de Doper, van wie je dat nóóit zou verwachten, juist híj twijfelt! De leerlingen van Johannes de Doper gaan terug naar Johannes en dan raakt Johannes opnieuw weer hélemaal overtuigd. Hij valt op zijn knieën neer en zingt een loflied voor Jezus, de Messias.
Misschien heb je zoiets van: Als God machtig is, als Jezus de Redder is, hoe kán het dan allemaal, wat er gebeurt in de wereld, wat er gebeurt in je eigen leven?! De twijfel, die kan je aanvliegen! En nu is de vraag, wat je met die twijfel doet. Het kan twee kanten op gaan: door de twijfel kun je jezelf van Jezus áfkeren, en je kunt je met je twijfel naar Jezus tóékeren. Dan ga je juist ál je vragen stellen in gebed. En dat laatste, dat is wat Johannes doet. Hij legt zijn vraag voor aan Jezus Zélf! En als je dat doet, dan is dat het begin van de overwinning!
Ds. G.J. Röben