Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest

Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest

...

“Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de ​Heilige​ ​Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14: 25-26)

In het 14de hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes begint de afscheidsrede die de Here Jezus tot zijn leerlingen sprak. Hij heeft de discipelen veel verteld en Hij zou nog veel meer kunnen vertellen, maar het komende afscheid maakt dat onmogelijk. Toen de Here Jezus afscheid nam van zijn discipelen, zei Hij dat Hij de Vader zou bidden om de heilige Geest te sturen. In deze afscheidsrede vertelt de Here Jezus heel veel over het werk van de Heilige Geest. U moet de hoofdstukken 14 tot en met 16 maar eens rustig doorlezen. In de tekst hierboven staat: “De Trooster, de Heilige Geest die de Vader zal zenden in Mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen alles wat Ik u gezegd heb.”

De Heilige Geest zal de leerlingen herinneren aan de woorden die Jezus tot hen gesproken had. Hij zal hen leren wat die woorden te betekenen hebben. Die woorden die Hij tot hen gesproken heeft kunnen wij ook lezen. Mogen ook wij kennen, want ze staan opgeschreven in de Bijbel. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel te lezen. Die woorden van Jezus zijn niet altijd gemakkelijk, niet altijd direct te begrijpen, maar dat waren ze dus ook niet voor die eerste leerlingen die ze rechtstreeks uit Jezus mond hoorden.

Evenals zij hebben ook wij de Heilige Geest nodig om te kunnen begrijpen wat we lezen. Daarom bidden we in de kerk ook altijd voordat we de bijbel openen om verlichting met de Heilige Geest. Maar ook als we zelf, thuis, in onze ‘stille tijd’ uit de bijbel lezen of bijeen zijn op een bijbelkring is het goed om eerst te bidden om de Heilige Geest. Het is een belofte van Jezus dat eenieder die om de Heilige Geest bidt, die Geest ook zal ontvangen (Lucas 11: 13).

Die Geest zal ‘u te binnen brengen alles wat Ik u gezegd heb.’ Wat is het geweldig dat die Geest ons woorden te binnen brengt waar we op sommige momenten zo verlegen om kunnen zijn. Woorden van Jezus, maar ook andere woorden uit de Bijbel. Woorden van troost als we troost nodig hebben. Woorden van bemoediging als we bemoediging nodig hebben, maar ook woorden om God te loven en te prijzen. De Geest geeft ze ons in het hoofd, in het hart. Niet zomaar een beetje, nee, Hij vult ons ermee. Dat zal Hij telkens weer op het gebed doen. Vindt u het moeilijk om om die Geest te bidden? Zing of lees dan dit eenvoudige, mooie, krachtige Opwekkingssliedje:

Heilige Geest van God
vul opnieuw mijn hart. (2x)
Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.

G. Timmer