Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?

Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?

“Wij geloven …, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.” (Johannes 4:42)

Jezus, ook uw Heiland?  Om die vraag te kunnen beantwoorden moet je toch minstens twee dingen weten. Ten eerste wie Jezus is en ten tweede wat het woord ‘Heiland’ betekent.
Wie is Jezus? Misschien vindt u het een vreemde vraag. Iedereen die dit leest weet toch wie Jezus is! Is dat zo? Jezus zelf heeft die vraag al aan zijn discipelen gesteld: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Wie zegt gij dat Ik ben?” (Luc. 9: 18-20).

Wie is Jezus? Welk antwoord zou u geven? Ik hoor nogal eens iets als: “Jezus was een vredelievend en goed mens en wij moeten proberen te leven, zoals Hij ons voorgeleefd heeft.” Maar is dat alles? Was Jezus ‘alleen maar’ een vredelievend en goed mens?  Is er dan geen verschil tussen Jezus en bijvoorbeeld Gandhi? Dat verschil is er wel degelijk. Jezus was niet alleen maar een goed mens, Hij was en is de Zoon van God. Gandhi leeft niet meer. Vermoord net zoals Jezus, maar Jezus stond op uit de dood.

Wilt u echt weten wie Jezus is? Pak dan de bijbel deze zomerperiode eens (wat vaker) uit de kast of van de plank en begin te lezen. Denk niet te snel: ‘Ach, die verhalen over Jezus ken ik wel, die hoef ik niet meer te lezen.” Telkens weer ontdek je nieuwe dingen over Jezus. Spel de zinnen maar eens en laat iedere zin diep doordringen. Overdenk een vers eens een dag lang en ik verzeker u, dat u heel veel nieuws ontdekt.

In Johannes 4: 42 lezen we dat Jezus de Heiland der wereld is. ‘Heiland’…, wat betekent dat? In het woordje ‘heil’ zit het woordje ‘heel’. Een Heiland is iemand die de heelheid van de mens op het oog heeft. Iemand die alle wonden, lichamelijke of geestelijke, wil helen. 
In de Nieuwe Bijbelvertaling staat hier het woord ‘redder’. Jezus is dé Heiland, Hij die redt uit alle nood. Hij die redt uit eenzaamheid, ziekte, zonde en dood.

Jezus, ook uw Heiland? Als wij ‘Ja’ op die vraag zeggen, zijn wij daarmee dan klaar. Nee, dat ‘Ja’ zal ook moeten blijken. Jezus vraagt er iets voor terug. Hij vraagt geloof én het leven naar zijn wil. Geloof en leven naar zijn wil horen bij elkaar, ze kunnen niet zonder elkaar. Ik hoor soms dat mensen denken gered te worden enkel en alleen door goed te leven. “Ik kom er wel, ik leef goed”. Eigenlijk zeggen ze daarmee: “Ik heb die Heiland niet echt nodig.” Maar laten we ons niet vergissen, er is geen enkel heil in onszelf! Alleen het geloof in Jezus kan ons redden! Maar ook als we zeggen echt te geloven is dat niet genoeg. Jezus vraagt ook een leven naar zijn wil. Dat betekent o.a. omzien naar de armen, de zieken, de eenzamen. Denkt u er deze periode nog eens goed over na: Jezus, ook uw Heiland?

Timmer