Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting

Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting

Door deze ontmoeting werd alles anders…

‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ ‘Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ (Johannes 1: 48-50)

Onze God is een God van ontmoeting, een God van relatie en van persoonlijke liefde. Daarom ontmoette de Here Jezus tijdens zijn aardse bediening veel mensen. Door de Geest bekrachtigd en aangevuurd zocht Jezus mensen op en tijdens deze ontmoetingen werden veel harten geraakt en veel levens veranderd.

Zo ontmoette de Here Jezus ook Nathanaël.

Jezus maakte slechts twee opmerkingen en Nathanaël kwam tot geloof. Wat gebeurde er tijdens deze ontmoeting precies en waarom riep Nathanaël opeens vol geloof: “Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël?”

Jezus de Gezalfde, de Christus, was gezalfd met de Heilige Geest. Dat betekent dat de Geest van God op Hem was en door Hem heen werkte. Dezelfde Geest bewerkt de vrucht van de Geest in ons en schenkt ons gaven (genadegaven, zie Gal 5). Deze genadegaven zijn goede en volmaakte geschenken (Jak 1:17) en bedoeld om vanuit liefde in persoonlijke ontmoetingen op (boven)natuurlijke manier gebruikt te worden. Het zijn liefdegaven om de gemeente te bouwen.

De Here Jezus laat ons zien hoe Hij in de ontmoetingen een ‘Visser van mensen’ is.

De Here Jezus had twee woorden van kennis voor Nathanaël. Daarom zei Nathanaël ook: waar kent U mij van? Paulus spreekt later over de gave van ‘overdragen van kennis en verkondigen van wijsheid’. Het is een bovennatuurlijke openbaring van informatie (kennis), gegeven door de Heilige Geest, iets wat je niet op een natuurlijke wijze van of over iemand kunt weten.

Een woord van kennis kan ons hart openen: ik mag weten dat God mij kent, dat Hij van mijn situatie weet, mijn leven kent, dat ik ertoe doe voor Hem. Daarnaast kan het mijn geloof doen groeien, omdat ik mij door God gekend mag weten, we kunnen (meer) gaan geloven.

Voor Nathanaël was het woord van kennis van de Here Jezus voldoend om te geloven in Hem.

De Here Jezus had ook woorden van kennis voor de Samaritaanse vrouw en Zacheüs die allebei gingen geloven in Hem. En ook Jozef, Mozes, Samuël, Elisa, Daniël, Petrus en Ananias ontvingen door de Heilige Geest woorden van kennis.

De Heilige Geest spreekt door onze gedachten, ons denken en ons voorstellingsvermogen ook vandaag de dag nog wanneer we ons ervoor open stellen. Zo kunnen ontmoetingen door de leiding van de Heilige Geest kostbaar worden: Hij brengt mensen thuis bij de Vader.

Gezegende ontmoetingen toegewenst!

Ds. G.J. Röben