Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem

Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem

‘Eljasib, de hogepriester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de Schaapspoort- Nehemia 3:1a’

Administratie

Op het eerste gezicht is het lezen van Nehemia 3 een weinig inspirerende bezigheid. Je krijgt een gortdroge opsomming van allerlei namen en beroepen van mensen die aan de wederopbouw van de muur rond Jeruzalem werken. Het hoofdstuk heeft de spanningsboog van een telefoonboek. Misschien informatief als je geïnteresseerd bent, maar verder valt er bar weinig te beleven. Wat heb je aan die opsomming van veelal onbekende en onuitsprekelijke namen? De neiging om dit soort passages in de Bijbel over te slaan laat zich moeilijk onderdrukken.

Toch vind ik juist deze administratie van Nehemia ontroerend. Ik zal het uitleggen. Nehemia doet de moeite om al die werkende mensen te noemen. Hij gaat ze één voor één langs. Hij heeft ze geteld en geturfd. Daarna heeft hij ze één voor één in zijn boek genoteerd: Piet, Jan, Dirk, Marry, Ria en al die anderen. Daar zit iets in van: ze zijn in de picture. Bij Nehemia en dus bij God. Of ze nu een groot stuk van de muur voor hun rekening nemen of niet. Ze worden beschreven, met dankbaarheid, stel ik me zo voor. Zonder deze mensen die concreet hun handen laten wapperen voor God, zou Jeruzalem naar de mens gesproken een puinhoop blijven. Hun namen worden opgeschreven in een boek. Hun geloof, vertrouwen en actie, ze zijn niet vergeten.

Het beeld van het boek van de HEER waarin je naam geschreven staat, vind ik mooi en kostbaar. Vaak wordt dat spreekwoordelijke boek van God gebruikt om angst aan te jagen. ‘Pas op wat je doet! Alles wordt vastgelegd, niets wordt vergeten’. Hier is het veel positiever. Het kleinste en het grootste dat jij als mens hebt in te zetten voor God, voor Jezus, dat wordt gezien. Misschien niet meteen door de mensen die jij nu dient. Ergens is dat soms ook wel lastig en kun je hunkeren naar een stuk waardering. Nehemia lijkt te zeggen: maak je daar niet al te zeer afhankelijk van. Weet jezelf en wat jij inzet uit liefde, gezien bij God. Wie je bent en wat je doet, het staat beschreven, het blijft. Het doet er toe en wordt niet vergeten. ‘Alles wat uit liefde voor God wordt gedaan, behoudt zijn kracht en blijft bestaan’. Toch mooi die administratie van Nehemia.

ds. André van der Graaf