Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?

Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?

‘.. Na mij komt Iemand die sterker is dan ik’ (Matteüs 3:11b)

Sterker
Het begin van de Adventsperiode stond ondermeer in het teken van de klimaattop in Madrid. In de media klonk steeds de vraag: ‘gaat ze op tijd te zijn?’ Met ‘ze’ werd Greta Thunberg bedoeld, het klimaatmeisje. Ze was per zeilboot onderweg naar Madrid en het was zeer de vraag of ze het zou redden. Uiteindelijk bleek ze net op tijd te arriveren. Ik zag een foto van haar. Een kleine jonge vrouw, een meisje eigenlijk nog. Een kenmerkend ietwat verbeten trekje om haar mond. Ze was gekleed in een modern oliepak.

Met haar outfit en urgente boodschap zag ik in haar iets van een moderne profetes. Ze is tegendraads en principieel. Ze draagt een boodschap uit die er niet om liegt en ze is niet bang om zelfs mensen met macht tegen de haren in te strijken. Zo deinsde ze er niet voor terug om in september in New York wereldleiders boos toe te spreken en de mantel uit te vegen. ‘Jullie kijken weg van het grote klimaatprobleem. Jullie schuiven alle lasten en problemen door naar mijn generatie. Dat neem ik jullie zeer kwalijk. Het is tijd om te veranderen en belangrijke stappen te gaan zetten. Het is tijd voor een grote schoonmaak. Als we het nu niet doen, gaat het goed fout. Het is vijf voor twaalf.’

Johannes de Doper is ook zo’n randfiguur. Ook hij is in het evangelie herkenbaar aan zijn radicale boodschap en aan zijn non-conformistische kleding. Er zit weinig nuance aan die man. Zijn boodschap is radicaal en indringend. ‘Zoals het nu met jullie gaat, kan het niet langer. God staat voor de deur. Zijn Koninkrijk staat op het punt om door te breken. Keer je om. Verander radicaal van denken en doen. Stel je in op een leven waarin Hij het centrum is. Het is vijf voor twaalf. Het is hoog tijd voor rigoreuze stappen, voor een grote schoonmaak.’

Toch, alle overeenkomsten ten spijt, zou ik Greta Thunberg niet zomaar op één lijn stellen met een Bijbelse profeet als Johannes de Doper. Zij bedrijft namelijk een vorm van profetie waarin ten laatste geen plaats lijkt voor de hemel. Wij zijn aan zet, volgens Thunberg, hier en nu. Ik denk dat ze daarmee een belangrijk punt te pakken heeft. Toch biedt Johannes op het beslissende moment meer ruimte en hoop. Hij komt niet alleen met het welbekende kritische vingertje. Bij alles wat er zeker te zeggen valt over menselijke schuld, falen en verantwoordelijkheid, doet Hij nog iets meer. Hij wijst eerst op Christus. ‘Hij die na mij komt is sterker dan ik.’ Hij is God met ons. Zijn Naam is Jezus: De HEER redt! Bijbelse profetie, hoe donker ook en stevig, heeft altijd een gouden randje. Het is het gouden randje van de hemel en van de hoop. Hij is sterker en Hij zal voor ons strijden. Dat God zo met ons is en voor ons instaat, dat vieren we met Kerst!

ds. André van der Graaf