meditatie 22-05-2020: Pinksteren!

meditatie 22-05-2020: Pinksteren!

“…, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?” (Lukas 11:13b)

Met Pinksteren vieren we dat God zijn Geest heeft gegeven. Een wonderlijk gebeuren is dat geweest.
We kunnen ons de vraag die de mensen elkaar toen stelden goed voorstellen: Wat heeft dit toch te betekenen? Misschien stelt u die vraag ook wel: Wat heeft Pinksteren voor mij, nu in deze tijd, te betekenen?

Laten we eens proberen of we iets meer grip op Pinksteren kunnen krijgen. Het gaat dus om de Heilige Geest. Maar het is zo moeilijk om je een voorstelling te maken van Hem. Je kunt Hem niet zien. Toch is Hij er wel. Niet te zien, maar wel aanwezig. Zoals er meer niet te zien is maar wel aanwezig. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan geluidsgolven. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Je kunt ze ook hoorbaar maken, daar heb je een ontvanger, een radio voor nodig. En je moet dan ook nog eens een keer goed afstemmen op die golven. Die golven zijn er dus, maar alleen als je wilt zijn ze hoorbaar te maken.
Zo is het veelal ook met de Heilige Geest. Je moet op Hem afstemmen, wil je Hem ervaren.
Hoe je dat kunt doen, afstemmen, goed afstemmen, want dat is belangrijk. Je kunt namelijk van alles ontvangen. Er hangt als het ware van alles in de lucht. Maar niet alles wat je ontvangt komt van de Heilige Geest. Het kwade, de duivel zendt ook zijn boodschappen de wereld in. Je moet dus goed afstemmen en controleren of wat je ontvangt echt van de Heilige Geest is en dat kun je alleen maar doen met behulp van de bijbel en het gebed. Komt wat ik hoor overeen met wat de bijbel zegt? Als het in tegenspraak is met de bijbel, is het niet iets wat de Heilige Geest ons inbrengt.

We moeten dus de rust nemen om uit de bijbel te lezen en te bidden: Stille tijd. Tijd met God. Zo belangrijk voor je geloofsleven! En in het gebed moeten we juist ook vragen om de Heilige Geest. Het is een belofte van Jezus, lezen we in bovenstaande tekst, dat eenieder die om de Geest bidt, deze ook zal ontvangen. Dat is een belofte waar we op mogen vertrouwen. Waar we Jezus op mogen aanspreken.

God wil voor eenieder van ons het beste. En het beste geeft Hij ons door zijn Heilige Geest, die ons laat zien wie de Vader is en wie de Zoon, wie Jezus is en voor ons wil zijn. Die Geest, die mogen we allemaal toelaten in ons leven. Doe dat, zet u daartoe aan. Stem op Hem af. Dan kunt u en dan kan jij vanuit Pinksteren leven met God, en dat is het beste, het mooiste leven dat hier op aarde te leven is. Ik zou zo zeggen: Grijp die kans met beide handen aan!

G. Timmer