Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!

Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!

Op bergen en in dalen… ja overal is God!
Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. (Lucas 9 : 29)

In Lucas 9 komen we twee kanten van Jezus’ leven tegen. Twee kanten met elk zijn eigen beeld. Het ene beeld is gelijk aan de ‘top van de berg’ en het andere heeft alles met de ‘dalen tussen de bergen in’ te maken. Op de toppen van de bergen word je geconfronteerd met het licht van de zon. ’s Avonds wordt het bijzonder snel donker. De duisternis doet zijn intrede. Diezelfde toppen steken dreigend af tegen de lucht. Zo voel je je op de berg in de wolken, maar aan de voet van de berg dringt de kou van de schaduw tot op het diepst van je bestaan door.

Lucas 9 staat tussen de eerste en de tweede lijdensaankondiging in. In het eerste gedeelte neemt Jezus ons mee de berg op, waar een bijzondere ontmoeting plaatsvindt. Een ontmoeting met Mozes en Elia. In het tweede gedeelte neemt Jezus ons mee in de afdaling. In het dal ontmoeten we een zieke jongen en een wanhopige en machteloze vader. Hij is op zoek naar Jezus’ hulp. Jezus is met Zijn discipelen onderweg naar Jeruzalem. Het is geen eenvoudige gang. Het lijden komt in zicht. Nu gaat Hij met drie van zijn discipelen -drie kroongetuigen: Petrus, Johannes en Jacobus- de berg op. Hij klimt op tot God! Bovengekomen sluit Jezus zijn ogen om met de Vader in gebed te gaan. En de discipelen? Die sluiten hun ogen niet, maar hun ogen vallen dicht! Geen gebed en geen gesprek met de Vader. Misschien kent u dit gevoel wel. ’s Avonds voor het slapen gaan nog even lezen uit de Bijbel en/of dagboekje en dan bidden. Maar, je bent slaperig! Door de slaap treden ze het licht niet binnen, door de duisternis van de gesloten ogen. Op de berg, maar toch in het donker.

Op de berg wordt Jezus van binnenuit, in verbondenheid met de Vader, verlicht. Een ‘veranderde aanblik van Jezus’ gezicht en zijn kleding stralend wit’. Terwijl Zijn kroongetuigen slapen, krijgt Hij twee hemelse paranimfen aangereikt. Mozes en Elia twee van de belangrijkste mensen uit het Oude Testament. Mozes als leider van het volk Israël, had tijdens de uittocht uit Egypte de wet van God ontvangen en met het volk gedeeld. Elia, een van de belangrijkste profeten, had telkens geprobeerd het volk Israël en haar koningen weer op het rechte pad te brengen. Hij staat symbool voor alle profeten die God heeft gezonden. Zij steunen Hem op weg naar Golgotha.

De discipelen worden wakker. Zonder het hemelse schouwspel te doorgronden wil Petrus de pinnen van wat gebeurt vast in de grond slaan! Handen uit de mouwen. Maar Petrus moet eerst luisteren! Uit de wolk klinkt een stem. Het is de stem van Gods betrokkenheid. “Dit is Mijn geliefde zoon, luister naar Hem!”
Jezus vervolgt zijn weg, gedragen door zijn Vader. Voor Hem ligt de ‘bergweg’ naar het hosanna; naar het zingende Jeruzalem. Maar daarachter ligt de ‘lijdensweg’ naar het dal van het lijden, dat uitmondt op Golgotha, waar het volk Hem laat kruisigen.
Hij daalde van de berg en kwam in het dal van onze werkelijkheid. Ook in het dal van Corona. Maar wél het dal van de lévende Christus, die weet wat we moeten doorstaan! Hem mogen we volgen ‘op bergen en in dalen’.


Ds. G.J. Röben