Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.

Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.

“jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten” (Handelingen 2:17b)

De Heilige Geest heeft christenen vanaf het begin, vanaf de eerste Pinksterdag, in vuur en vlam gezet. De Geest laat mensen opnieuw geboren worden, zodat ze Gods opdracht begrijpen en proberen met en voor God te leven. Bij de profeet Joël komen we de belofte tegen dat door de Heilige Geest jongeren visioenen zullen zien en ouderen dromen zullen dromen. God gebruikt dromen om door mensen heen te werken en om tot mensen te spreken.

Heeft u er wel eens over nagedacht dat u iedere nacht droomt, maar dat u zich dat zelden herinnert? Je kunt een droom beschouwen als een chemisch proces in de hersenen, maar dromen zijn meer: psychologen zien dromen als een uiting van ons onderbewustzijn. Daarom vertelt een droom iets over ons. In ons onderbewustzijn slaan wij gebeurtenissen op die wij verdringen of koesteren.

De Bijbel ziet dromen als middel van God om iets te openbaren.
Kwaad en goed, zaken die ons afschrikken of beroeren, komen in onze slaap naar boven. Maar hoe vreemd, angstwekkend je onderbewustzijn ook naar boven komt, het is een menselijke creatie die wij moeten interpreteren. Zowel de profeet Joël als de apostel Petrus schrijven dat door de Heilige Geest oude mensen dromen zullen dromen.
Naast waarschuwende dromen en angstdromen kent de Bijbel ook roepingsdromen.
Een tekenend voorbeeld hiervan vinden we in het verhaal van de man uit Macedonië. Hij verschijnt Paulus in een droom en verwoordt zijn boodschap : ‘Kom over en help ons’.
Paulus weet dat hier de Geest van Pinksteren tot hem spreekt en hij vertrekt.

Opvallend vind ik dat het leven van de Here Jezus hier op aarde zich afspeelt tussen twee dromen: Jozef, die van plan is Maria te verlaten, wordt in een droom tot andere gedachten gebracht: “Jozef was een rechtschapen man en wilde haar niet in opspraak brengen en dacht haar in het geheim te verstoten” (Mat 1:19). Hij weet dankzij de droom waarin Gods engel tot hem spreekt dat Maria's toekomst ook zijn toekomst is, het kind dat Maria bij zich draagt is verwekt door de Heilige Geest.
Aan het einde van Jezus' leven krijgt Claudia Procura, de vrouw van Pilatus, een droom: “wees voorzichtig Pilatus, bemoei je niet met Hem (Jezus). Laat je niet in met die rechtvaardige! Om Hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel doorstaan”, getuigt zij (Mat 27:19).

Dromen doen ons uitstijgen boven de gewone aardse ervaringen. Ze geven richting en inhoud. Het Pinksterfeest laat ons dromen van de doorwerking van de Heilige Geest, van vrede en gerechtigheid. De Heilige Geest geeft ons uitzicht op Gods koninkrijk.
Laat die droom daarom werkelijkheid worden door je open te stellen voor de Heilige Geest.
“Dan geeft Hij het Zijn beminden in de slaap, dan zaait Hij Zijn naam in onze diepste dromen. Want Hij heeft ons zelf ontvankelijk gemaakt, zoals de regen neerdaalt in de bomen. “ (Gezang 487:3)

Gezegend Pinksterfeest!
Ds. G.J. Röben