Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…

Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…

De HERE zegene u en Hij behoede u. De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. (Numeri 6:24-26)

De schoolvakanties zijn begonnen en heel wat mensen gaan de komende tijd op vakantie. Ook zijn er ouderen en jongeren, die voor een tijd op reis zijn, naar het buitenland, voor een diaconaal of missionair doel, voor werk of studie. In zulke weken ben ik me nog meer bewust wat het betekent om aan het eind van de dienst de zegen mee te geven. Ook in de Bijbel worden mensen gezegend als ze op reis gaan, zoals Jakob, die moest vluchten naar zijn oom Laban. Wat gebeurt er als we de zegen meekrijgen? Wat zegt God eigenlijk in de zegen?

‘Zegenen’ betekent zoveel als ‘met kracht begiftigen’: de Here God geeft kracht aan hen die de zegen ontvangen. Je krijgt kracht om de weg van het leven te gaan en om de moeilijke dingen die je tegenkomt goed te kunnen doorstaan. Zegen is het tegenovergestelde van vloek. De vloek wil je leven vernietigen, de zegen geeft je het goede. Je merkt dat de God bij je is en met je meegaat. Je zou het kunnen vergelijken met bemoedigende woorden die
tegen je worden gezegd als je iets moeilijks moet gaan doen.

De Here belooft je te behoeden, Hij zal je beschermen en bewaren. Als je langs een plek moet, waar je liever niet komt, is het fijn als je met z’n tweeën bent. Dat belooft de Here hier: Ik ben bij je. Gevaren dreigen er genoeg in ons leven: in het verkeer, maar ook als het gaat om ziekte of problemen. God is bij je. God lost niet alle problemen zomaar op, maar in de Bijbel staat dat Hij je altijd zal behoeden, zelfs als je de grens van de dood over gaat.

Gods (aan-)gezicht licht als het ware voor ons op in de zegen. God heeft echt het beste met je voor! Het is fijn als je iemand lang niet hebt gezien en dan zie je zijn gezicht. Dan verschijnt er een vrolijke lach op het gezicht, een lach van herkenning. Er is een andere kant. God kan Zijn aangezicht ook verbergen. Als Hij dat doet, dan gaat het mis. We moeten dus proberen dicht in de buurt van Hem te blijven. Er zijn plekken waar je het aangezicht van God niet zult zien.

Het woord genade geeft vooral aan dat de liefde en de goedheid die God geeft niet door ons zijn verdiend. God geeft het uit pure goedheid. God is het niet verplicht, maar toch geeft Hij ons alle goede dingen. Door de zonde zijn we bij God vandaan geraakt. Hij moet heel diep buigen om toch bij ons te blijven. Dat belooft Hij in de zegen. Dat zie je als je op Jezus let. Jezus is naar deze aarde gekomen. Dat is Gods genade.

‘Heffen’ wordt in verband gebracht met ‘de ogen verheffen over iemand’, Wij kennen dat: ‘een oogje op iemand hebben’. Dat betekent dat je bijzondere belangstelling naar zo iemand uitgaat. Hij volgt je met ogen van liefde. Hij houdt je in de gaten. Hij wacht als het ware op het moment dat Hij Zijn liefde kan laten zien. Geweldig om te beseffen dat God zo met je meegaat. Steeds is Hij erop uit Zijn liefde te laten zien.

Het Hebreeuwse woord voor ‘vrede’ is shalom. Wij denken bij vrede vooral aan: ‘geen oorlog’. Shalom betekent veel méér: dat het goed is. Het gaat erom dat je goede verhoudingen hebt met anderen. De bijbelse vrede, de shalom, gaat verder. De Bijbel zegt dat de vrede op aarde begint bij de vrede met God. Als je vrede hebt met God, dan komt er ook vrede met de mensen om je heen. Ga zo mét God gezegend op reis!

Ds. G.J. Röben