Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren

Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien hebben, wat onze handen hebben aangeraakt,
dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. (1 Johannes 1 : 1)

Iedereen wil het echte leven ervaren en dat zoeken wij op alle mogelijke plaatsen. …
Het echte leven is geopenbaard De brief van de apostel Johannes trilt van het verlangen naar het echte leven - het leven zoals het bedoeld is, het leven in alle volheid en rijkdom.
Lichamelijk, geestelijk, sociaal. Dát leven hebben we gezien, met eigen ogen. Niet in een wensdroom, een illusie of een fata morgana, maar heel concreet en tastbaar. En wat ze gezien hebben is ‘het Woord dat leven is’. Met dat Woord dat leven is bedoelt Johannes niemand anders dan Jezus. Jezus is volgens Johannes het diepste woord dat God gesproken heeft.

In Zijn leven en sterven, Zijn woorden en tekenen, Zijn doen en Zijn laten hebben de mensen die Hem gingen volgen niets minder dan het echte leven ervaren. Zij hebben het gehoord, gezien met hun eigen ogen, het aandachtig beschouwd en betast met hun eigen handen. Het was allemaal heel concreet geweest wat in Jezus geopenbaard werd. Ze konden er niet omheen en werden niet teleurgesteld. Rondom Jezus hadden ze de diepe ervaring dat ze echt leven hadden gevonden. Leven zoals het oorspronkelijk bedoeld was, vanaf het begin. Het ware leven.

Johannes is een oog-, oor- en handgetuige van het leven dat aan het licht is gekomen. Hij was heel dicht bij dit leven geweest en er zo deelgenoot van geworden. Dat ligt anders voor zijn lezers, die van toen en die van nu. Wij kunnen het Johannes niet nazeggen dat we Jezus hebben gehoord of aangeraakt. Wij kennen Jezus alleen van horen zeggen. Maar volgens Johannes maakt dat de ervaring van het leven niet minder. Wat híj heeft gehoord, gevoeld en gezien dat verkóndigt hij aan ons. En je voelt aan alles dat hij erin gelooft dat wat híj verkondigt voor óns werkelijkheid kan worden. Via zijn verkondiging kunnen ook wij, eeuwen later, deel krijgen aan datzelfde leven wat hij heeft ervaren.

Bij Jezus kan onze zwerftocht tot zijn bestemming komen. Van hem kunnen we leren wat écht leven is. Want Jezus heeft dit leven handen, voeten en een mond gegeven. De woorden die Hij sprak tintelden van leven, van genade en van waarheid. Hij raakte aan wie gemeden werd als de pest en Zijn aanraking was helend en vergevend. Rondom Hem sprankelt het van leven en vreugde. Bij Hem komen mensen, soms na lange omzwervingen en teleurstellingen, eindelijk thuis. Jezus geeft zicht op de stad met straten van goud. Hij opent voor ons het Koninkrijk waar God alles is en in allen. In Jezus is het leven voor ons open gegaan.
Ds. Gert J. Röben