Meditatie 27-05-2022: Hemelvaartsdag!?

Meditatie 27-05-2022: Hemelvaartsdag!?

“Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” (Hebr. 7: 25)

Hemelvaartsdag!?
Schatten wij dit feest wel naar zijn waarde? We weten wel uit ervaring dat we over het algemeen Kerstfeest veel feestelijker vinden dan Pasen. We weten ook dat we vaak minder goed raad weten met Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren. En hoewel Goede Vrijdag geen officiële vrije dag is en Hemelvaartsdag wel, weten we Hemelvaartsdag veel minder goed te vieren en de kerk minder te vinden, dan op Goede Vrijdag.

Toch zijn de gevolgen van de Hemelvaart van Christus enorm. De Hemelvaart van Christus heeft te maken met ons heil, het is een heilsfeit.
Er is veel te zeggen over de terugkeer van Jezus naar zijn Vader. Zijn opdracht op aarde heeft Hij vervuld, maar zijn werk stopt niet. Hij zet het voort in de hemel, daar waar Stephanus Hem aan de rechterhand van de Vader zag staan (Hand. 7: 56). Daar is Hij onze voorspraak, onze pleitbezorger, onze advocaat.
Jezus heeft op aarde onze zonden verzoend, maar … wij zondigen nog steeds. Iedere dag moeten wij door de knieën om dat te belijden, om vergeving te vragen. En van die vergeving mogen en kunnen we alleen maar zeker zijn door het bloed van Jezus dat hier op aarde vloeide. Hij springt voor ons in de bres. Als God onze zonden ziet, laat Jezus zijn doorboorde handen zien en pleit voor ons behoud. Hij heeft de schuld van zijn ‘cliënten’ zelf betaald, met zijn eigen bloed. Alleen daarin ligt de zekerheid van ons behoud. Dat is wat we ‘genade’ noemen.

Met alles wat ons bezig houdt, zorgen baart (onze zonden baren ons toch ook zorgen?!) mogen wij door Jezus tot God gaan. Hij zal voor ons pleiten. Hij kent ons door en door. Hij is mens geweest op aarde. Hij kent alle wereldse verleidingen en is verzocht geweest als wij, maar zonder te zondigen (Hebr. 4: 15). We hebben een vlekkeloze pleitbezorger in de hemel. Jezus grijpt telkens weer onze hand vast en neemt ons mee naar de Vader en zegt: ‘Vertel alles maar heel eerlijk. Verzwijg niets voor mijn en uw Vader. Vertel Hem van uw zorgen, uw moeiten, uw pijn, uw eenzaamheid. Vertel Hem ook van uw zonden, draai er niet om heen. Hij kent u en Ik ken u ook en Ik zal voor u pleiten.’ Daarom moest Jezus terug naar de Vader.
Juist op Hemelvaartsdag mag u er aan denken, dat elk gebed via Jezus komt voor de troon van Gods genade. Door Hem mogen wij de vrijmoedigheid hebben om tot God te bidden. Alles wat ons bezighoudt mogen wij door Hem bij God brengen. Dat oude lied bezingt dat al: ‘Welk een voorrecht, dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan.’

Gert Timmer