Meditatie 09-09-2022: Laat uw liefde oprecht zijn...

Meditatie 09-09-2022: Laat uw liefde oprecht zijn...

“Laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde en acht de ander hoger dan uzelf”(Romeinen 12:9-10)

De oorlog in de Oekraïne duurt al weer ruim een half jaar, In onze wereld woeden vele oorlogen, soms ‘gewapend conflict’ genoemd. Zulke conflicten zijn er ook wel eens in de gemeente van Christus. Conflicten komen ook wel eens in de gemeente voor en in het kielzog daarvan komt er allerlei ellende mee. Daar valt van alles over te zeggen en te analyseren.

De apostel Paulus weet van de werkelijkheid van het kwaad in deze wereld. En de televisiebeelden van de oorlog in de Oekraïne, en al die andere oorlogen staan op ons netvlies gegrift. Maar Paulus spreekt niet volken aan, maar een concrete kerk, in Rome, waar gemeenteleden zijn zoals u en ik. En hij moet het hebben over het kwade dat zich blijkbaar ook in de kerk genesteld heeft. Tot drie keer toe gaat het erover in dat korte stukje van vers 9 tot 21: Vers 9: ‘verafschuw het kwaad’; Vers 17: ‘Vergeld geen kwaad met kwaad, heb het goede voor met alle mensen’; Vers 21: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’

Wat is er gebeurd als er in kerken conflicten ontstaan? Dan hebben we ons laten overwinnen door het kwade. Dan haalt de satan overwinningen. Want er is een geestelijke strijd gaande. Niet ‘daar buiten’. Juist binnen de muren van de gemeenschap van de kerk. Een geestelijke strijd. Want hier, in de gemeente van Christus, heeft de Satan veel werk te doen. Hij is het Kwaad in eigen persoon.

Paulus heeft daar een open oog voor als hij tot driemaal toe het kwaad ter sprake brengt. Maar hij wijst ook een uitweg. ‘Overwin het kwade door het goede.’ En dat goede heeft een naam: de liefde. En voordat we de kans krijgen om te denken: ‘dat is vaag’, helpt Paulus ons om die liefde heel concreet en praktisch gestalte te geven.
Net zo praktisch als de Bergrede van de Here Jezus. Romeinen 12:9-21 is ook wel eens genoemd: de Bergrede van Paulus. Heel praktisch: Liefde wordt zichtbaar in heel concrete dingen die we doen. Liefde is - en ik noem maar even een paar voorbeelden uit dit Bijbelgedeelte - liefde is...
· volharden in gebed
· bijdragen in de nood van de heiligen
· ons toeleggen op de gastvrijheid
· zegenen wie ons vervloeken
· blij zijn met de blijden
· huilen met wie huilen
· niet eigenwijs zijn

Wanneer we hier werk van maken – de Heilige Geest laten werken – worden we enthousiast, in de goede zin van het woord.
Ds. Gert J. Röben