Meditatie 21-10-2022: Een goed begin is het halve werk…

Meditatie 21-10-2022: Een goed begin is het halve werk…

“ Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.” (Fil 1:6)

Er zijn tal van uitdrukkingen die met 'begin' of 'beginnen' te maken hebben, hier zijn er enkele:

  • Een goed begin is het halve werk (een goede start vergroot de kans op een goed einde).
  • Bezint eer ge begint (je moet goed nadenken over de gevolgen van iets voordat je ermee begint).
  • Om een ladder te beklimmen begin je met de onderste sport (haastige spoed is zelden goed). Met een schone lei beginnen (opnieuw beginnen, zonder dat misstappen uit het verleden nog tellen).

Het zal niet zonder reden zijn dat in zoveel spreekwoorden of gezegden "het begin" een grote rol speelt. Het drukt vermoedelijk de ervaring uit dat wij mensen makkelijk iets beginnen, maar dat het afmaken ons moeite kost. Daarom zeggen we niet zonder reden: Iets beginnen is één ding, iets afmaken is twee. Een zaak voltooien heeft iets van de lange adem, daar is volharding voor nodig.

De apostel Paulus heeft een diep vertrouwen dat wat God begint, Hij ook daadwerkelijk afmaakt. Zo heeft de apostel God leren kennen, als Degene die niet loslaat wat Zijn hand begon, zoals we elke kerkdienst aan het begin kunnen horen. Wat Hij begint, dat maakt Hij ook zeker af. Voor Paulus was dit een grote troost. De gemeente die in Filippi ontstaan is was zijn eerste gemeente in Europa. Er was een hartelijke band ontstaan met de broeders en zusters daar. Als je de brief aan de Filippenzen doorleest, valt op hoezeer de blijdschap en dankbaarheid van de apostel de toon zetten. Ook in het eerste hoofdstuk proef je dat in de woorden die Paulus bidt: ‘Vol vreugde bid ik voor u allen’, ‘ik verlang met genegenheid naar u allen’.

Paulus moet loslaten, ook al is het met veel tegenzin. Dat geldt ook voor ouders die hun kinderen moeten loslaten als ze gaan studeren of als ze eigen wegen gaan. Als je ouder wordt en de dingen gaan niet meer zoals je graag wilt. Als je een geliefde moet loslaten aan het leven of aan de dood. Als mensen van wie je houdt, voor je onbereikbaar worden en het leven zijn glans verliest. Als je gezondheid zo kwetsbaar wordt en je de dingen uit handen moet geven.
Er zijn zoveel momenten, waarin wij mensen de dingen uit handen moeten geven en moeten loslaten. Dit soms met grote tegenzin of met veel strijd.
En God zal door dat alles heen Zijn werk voltooien. Dat geeft moed en vertrouwen. Omdat God trouw is, kunnen wij alles in zijn handen leggen. Ons werk. Ons leven. Onze geliefden. Hij Zelf draagt er zorg voor en gaat met ons verder. De toekomst is zeker… in Gods handen!

Ds. Gert J. Röben