Seniorenraad

In 2008 heeft de Algemene Kerkenraad voor de senioren van onze Hervormde Gemeente van Heerde een "Raad voor Senioren" ingesteld. Ze heeft als doel te fungeren als beleids-, advies- en uitvoeringsorgaan voor alle ouderenwerk binnen onze Hervormde Gemeente in Heerde.

De Seniorenraad staat zonder onderscheid ten dienste van alle oudere leden van onze Hervormde Gemeente en heeft als belangrijkste taak het bevorderen van de onderlinge band tussen ouderen en hen het gevoel te geven “er bij te horen”. Ze streeft ernaar te weten wat er leeft onder de ouderen en waar ze behoeft aan hebben, zowel op geestelijk als op sociaal / maatschappelijk gebied. Ook zet zij zich in om Mantelzorg te verlenen.

Door allerlei activiteiten probeert ze de ouderen van onze Gemeente dichter bij elkaar te brengen om zo eenzaamheid helpen te voorkomen. Er wordt naar gestreefd enkele keren per jaar een activiteit te organiseren.
Er vindt intensieve samenwerking plaats met alle groepen uit onze Gemeente die iets willen betekenen voor ouderen zoals de Ouderensoos en de Mannen- en Vrouwenvereniging. Deze groepen vallen onder de paraplu van de Seniorenraad

De raad bestaat uit maximaal 7 en minimaal 5 leden, welke op voordracht door de Algemene Kerkenraad worden benoemd.

De Seniorenraad wordt gevormd door:

Albert Eikelboom voorzitter Tel. 0578 691377 aeikelboom@hervormdheerde.nl
Anke Geerts secr. / penningm. Tel. 06 231 48841 ageerts@hrde.nl
Gert Timmer   Tel. 06 245 04643 gtimmer@hervormdheerde.nl 
Ada van der Hoeve   Tel. 06 424 35913 rvanderhoeve@live.nl 
Rita van Bemmel   Tel. 06 194 72359 henkenritavanbemmel@hotmail.com 

 

Voor meer informatie of vragen kunt u gerust bellen of mailen . (seniorenraad@hervormdheerde.nl )