Zendingscommissie

Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL34 RABO 01276.09.636

De zendingscommissie heeft de navolgende doelen
• Geldwerving
• Gemeente bewust maken van haar aandeel in de zendingsopdracht
• Aandacht vragen voor het zendingswerk en de zendingsarbeiders

Om deze doelen te realiseren organiseert de zendingscommissie een aantal activiteiten
• Voorjaarszendingscollecte
• Pinksterzendingscollecte
• Najaarszendingscollecte
• Zendingsbussen zondag

Als commissie ondersteunen wij ook anderen, zie daarvoor de pagina: Voor Anderen
Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door

voorzitter vacant  
contact:   zendingscommissie@hervormdheerde.nl
secretaresse Joke Strijbos 038 - 447 01 94
penningmeester Jeroen Kwakkel