Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

“HERE, het huis waar U woont heb ik lief, de plaats waar uw glorie verblijft.” Ps 26:8

Een vaste prik tijdens vakantie: kerken bezoeken en bezichtigen.
Indrukwekkende Gotische kerken in oude stadjes of steden in het buitenland. Overweldigend: de ruimte die je omringt, het licht door de veelal gebrandschilderde ramen dat je beschijnt, de stilte die tot je spreekt. Wat een schoonheid en verhevenheid. Je schuifelt over uitgesleten vloeren en zoekt even een plaats om rustig te kunnen zitten. Vele generaties mensen kwamen er iedere week. Als een magneet trekt de kerk toeristen op doordeweekse dagen aan. Is het de geschiedenis van het gebouw dat ons trekt? De architectuur? De stilte en de rust die we op vakantie zoeken? Of is er meer?

Voor David was er maar één plek: de tabernakel. Daar kon hij heen. Geen overweldigende architectuur, wel een veelzeggend getuigenis. David beschrijft op indringende wijze waarom hij zo veel houdt van de woonplaats van de Here. Ik ga rondom uw altaar. Dat is waar David mee begint in de tabernakel. Eerst rondom het altaar gaan. De plaats waar offers werden gebracht. De offers waren een beeld van vergeving en verzoening door Jezus Christus. De offers drukten verbondenheid uit tussen de Here en Zijn volk.

Als ik niet als toerist de kerk betreedt, maar als gelovige, dan hoor ik over Jezus, mijn Heiland, mijn Verlosser. Hij gaf Zijn leven aan het kruis op Golgotha. Hij bracht het volmaakte offer. Het offer dat mij spreekt over vergeving en verzoening. Het offer dat mij vertelt over Gods onmetelijke liefde voor mensen, Zijn verbondenheid met ons.
Als ik in gedachten met David rondom het altaar loop in de tabernakel en de diepte peil van de offers die er gebracht worden, begint er iets in mij op te borrelen. Zoveel liefde zet mij in vuur en vlam. Zoveel liefde, dat ik niet langer mijn mond gesloten kan houden. David doet het mij voor: hij zingt een loflied. Een loflied, een danklied voor deze God. Heerlijk om mee te zingen! Er volgt meer: David vertelt al de wonderen van de Here. Dankbaar heeft Hij God geloofd en geprezen. Nu is de tijd gekomen om anderen over de Here te vertellen. Zwijgen tegenover de mensen in Jeruzalem kan hij niet.

David is het huis van de Here binnengegaan. Wat een feest was het daar. Heilig vuur drijft David al snel weer naar buiten. David zoekt zijn medemensen en moet het hen vertellen dat de Here liefdevol is, genadig, barmhartig, trouw. Om anderen te trekken de Here te dienen. Als een belijdenis klinkt het uit de mond van David: Here, het huis waar U woont heb ik lief, de tabernakel, de woonplaats van uw eer, uw glorie.

Wat een zegen dat ik het huis van de Here mag bezoeken. Niet alleen als toerist tijdens de vakantie. Niet alleen in gedachten, of op een beeldscherm, maar met mijn lichaam opgenomen worden in de ruimte van de Here. Iedere zondag! Wat een zegen dat we – zij het nog in beperkte aantallen – naar de kerk mogen! Wat een zegen dat je er binnen mag gaan! En als het echt niet mogelijk is om naar de kerk te komen en deze bijzondere ruimte van de Here binnen te gaan? Juist dan bemoedigt het te weten dat God door Zijn Geest je opzoekt, daar waar je bent! De ruimte betreden die vervuld is van de aanwezigheid van de Eeuwige! Niet alleen wordt je er persoonlijk door opgebouwd. God wordt geëerd. En als je eruit komt na de zegen, dan zullen anderen het horen. Heel het dorp zal het merken: de kerk, het huis van de Here, is open.
Ds. Gert J. Röben

 

 1. Meditatie 27-05-2022: Hemelvaartsdag!?
 2. Meditatie 06-05-2022: Pasen
 3. Meditatie 15-04-2022: Niet de dood maar het leven!
 4. Meditatie 17-02-2022: 'Jesuchristo basta'
 5. Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren
 6. Meditatie 21-01-2022: Omzien naar elkaar
 7. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 8. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 9. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 10. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 11. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 12. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 13. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 14. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 15. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 16. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 17. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 18. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 19. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 20. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 21. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 22. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 23. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 24. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 25. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 26. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 27. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 28. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 29. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 30. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 31. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 32. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 33. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 34. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 35. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 36. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 37. Meditatie 22-11-2019: Troost
 38. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 39. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 40. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 41. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 42. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 43. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 44. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 45. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 46. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 47. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 48. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 49. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 50. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 51. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 52. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 53. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 54. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 55. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 56. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 57. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 58. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 59. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 60. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 61. Meditatie: rust nemen
 62. Meditatie: Schade en drek
 63. Meditatie: Stof van de rabbi
 64. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 65. Meditatie: ' Geloven '.
 66. Meditatie: Paaspower
 67. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 68. Meditatie: Beloning na beproeving
 69. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 70. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente