Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

“Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van Hem uw dienaren zijn.” (2 Korintiërs 4:5)

Met deze tekst deed ik op 12 oktober 2012 - bijna 11 jaar geleden- intrede in de Hervormde gemeente Heerde en nu moeten we bijna afscheid nemen.

De apostel Paulus en de Korintiërs hebben heel wat met elkaar meegemaakt, wanneer de apostel dit opschrijft. Paulus had destijds de gemeente gesticht, een bloeitijd waarin velen tot geloof waren gekomen. Maar de verhoudingen tussen Paulus en de Korintiërs waren danig verstoord geraakt. Dat hebben wij gelukkig zo niet meegemaakt hier in Heerde, ook al zijn er zeker zorgen als we over de toekomst nadenken. De verhoudingen zijn goed, en daar zijn we dankbaar voor. Het afgelopen jaar zijn er zelfs plannen gemaakt om tot één kerkenraad te komen, omdat we hebben opgemerkt dat de verschillen tussen de twee wijken nagenoeg verdwenen zijn.

Tussen het schrijven van die eerste en deze tweede brief was Paulus bij de gemeente langsgegaan. Dat bezoek was heel anders afgelopen dan onze ontmoetingen hier.
In toch: in Paulus’ woorden schittert ondertussen de hoop en de blijdschap. Hoe dat kan? Wel, dat kan alleen omdat Paulus heel diep van binnen beseft dat het in de gemeente - en ook in zijn contact met de gemeente en alles wat daarin speelt - ten diepste niet gaat om hemzelf maar om de Here Jezus.
En dat besef ik ook maar al te goed, nu het afscheid van de mooie Hervormde gemeente Heerde nadert: de Here Jezus Christus vormt het centrum, het geheim, het levende hart van de gemeente. ‘Wij verkondigen niet onszelf ´ zegt Paulus: ´wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van Hem uw dienaren zijn.’ De Here Jezus is de Heer van de gemeente. En waar Hij is, daar is blijdschap, ook al moeten we dan afscheid nemen, omdat dit nu eenmaal inherent is aan de structuur van onze kerk en omdat we geroepen worden naar een andere plaats en een andere gemeente.

Paulus zelf had mogen ervaren dat Christus in zijn leven was gekomen. En zo doet onze Heiland dat tot op de dag van vandaag. Hij komt onze levens binnen zoals hij dat ook in mijn leven deed, en op zeker moment ook in uw en jouw leven deed, en Hij zoekt ons op gelegen of ongelegen, steeds weer. En dat is het geheim van de gemeente en van ons leven, dat Hij ons telkens weer opzoekt.
En voor alle momenten waarin we in de kerk of in de onderlinge ontmoetingen iets van dat geheimenis van Christus hebben mogen delen ben ik dankbaar.
“Jezus alleen, ik bouw op Hem, Hij is mijn hoop, mijn lied mijn kracht”… (Oth 199)

Ds. Gert J. Röben

 1. Meditatie 18-07-2023: De engel van het langzame leven
 2. Meditatie 20-06-2023: Gemeenteleven
 3. Meditatie 02-05-2023: Wij zijn heel blij met jou
 4. Meditatie 11-04-2023: De levende hoop
 5. Meditatie 21-03-2023: Opstaan!
 6. Meditatie 03-02-2023: De lofzang gaande houden
 7. Meditatie 13-02-2023: Het nieuwe jaar ingaan
 8. Meditatie 23-12-2022: KRIBBE EN KRUIS
 9. Meditatie 02-12-2022: Genade in Advent
 10. Meditatie 11-11-2022: KLAGEN…… MAG!
 11. Meditatie 21-10-2022: Een goed begin is het halve werk…
 12. Meditatie 30-09-2022: Discipelschap met enthousiasme
 13. Meditatie 09-09-2022: Laat uw liefde oprecht zijn...
 14. Meditatie 19-08-2022: Proost!
 15. Meditatie 22-07-2022: Even rust
 16. Meditatie 24-06-2022: Wat een zegen!
 17. Meditatie 27-05-2022: Hemelvaartsdag!?
 18. Meditatie 06-05-2022: Pasen
 19. Meditatie 15-04-2022: Niet de dood maar het leven!
 20. Meditatie 17-02-2022: 'Jesuchristo basta'
 21. Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren
 22. Meditatie 21-01-2022: Omzien naar elkaar
 23. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 24. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 25. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 26. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 27. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 28. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 29. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 30. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 31. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 32. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 33. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 34. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 35. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 36. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 37. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 38. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 39. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 40. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 41. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 42. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 43. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 44. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 45. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 46. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 47. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 48. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 49. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 50. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 51. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 52. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 53. Meditatie 22-11-2019: Troost
 54. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 55. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 56. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 57. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 58. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 59. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 60. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 61. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 62. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 63. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 64. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 65. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 66. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 67. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 68. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 69. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 70. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 71. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 72. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 73. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 74. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 75. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 76. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 77. Meditatie: rust nemen
 78. Meditatie: Schade en drek
 79. Meditatie: Stof van de rabbi
 80. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 81. Meditatie: ' Geloven '.
 82. Meditatie: Paaspower
 83. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 84. Meditatie: Beloning na beproeving
 85. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 86. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente