Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

“Laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde en acht de ander hoger dan uzelf”(Romeinen 12:9-10)

De oorlog in de Oekraïne duurt al weer ruim een half jaar, In onze wereld woeden vele oorlogen, soms ‘gewapend conflict’ genoemd. Zulke conflicten zijn er ook wel eens in de gemeente van Christus. Conflicten komen ook wel eens in de gemeente voor en in het kielzog daarvan komt er allerlei ellende mee. Daar valt van alles over te zeggen en te analyseren.

De apostel Paulus weet van de werkelijkheid van het kwaad in deze wereld. En de televisiebeelden van de oorlog in de Oekraïne, en al die andere oorlogen staan op ons netvlies gegrift. Maar Paulus spreekt niet volken aan, maar een concrete kerk, in Rome, waar gemeenteleden zijn zoals u en ik. En hij moet het hebben over het kwade dat zich blijkbaar ook in de kerk genesteld heeft. Tot drie keer toe gaat het erover in dat korte stukje van vers 9 tot 21: Vers 9: ‘verafschuw het kwaad’; Vers 17: ‘Vergeld geen kwaad met kwaad, heb het goede voor met alle mensen’; Vers 21: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’

Wat is er gebeurd als er in kerken conflicten ontstaan? Dan hebben we ons laten overwinnen door het kwade. Dan haalt de satan overwinningen. Want er is een geestelijke strijd gaande. Niet ‘daar buiten’. Juist binnen de muren van de gemeenschap van de kerk. Een geestelijke strijd. Want hier, in de gemeente van Christus, heeft de Satan veel werk te doen. Hij is het Kwaad in eigen persoon.

Paulus heeft daar een open oog voor als hij tot driemaal toe het kwaad ter sprake brengt. Maar hij wijst ook een uitweg. ‘Overwin het kwade door het goede.’ En dat goede heeft een naam: de liefde. En voordat we de kans krijgen om te denken: ‘dat is vaag’, helpt Paulus ons om die liefde heel concreet en praktisch gestalte te geven.
Net zo praktisch als de Bergrede van de Here Jezus. Romeinen 12:9-21 is ook wel eens genoemd: de Bergrede van Paulus. Heel praktisch: Liefde wordt zichtbaar in heel concrete dingen die we doen. Liefde is - en ik noem maar even een paar voorbeelden uit dit Bijbelgedeelte - liefde is...
· volharden in gebed
· bijdragen in de nood van de heiligen
· ons toeleggen op de gastvrijheid
· zegenen wie ons vervloeken
· blij zijn met de blijden
· huilen met wie huilen
· niet eigenwijs zijn

Wanneer we hier werk van maken – de Heilige Geest laten werken – worden we enthousiast, in de goede zin van het woord.
Ds. Gert J. Röben

 1. Meditatie 19-08-2022: Proost!
 2. Meditatie 22-07-2022: Even rust
 3. Meditatie 24-06-2022: Wat een zegen!
 4. Meditatie 27-05-2022: Hemelvaartsdag!?
 5. Meditatie 06-05-2022: Pasen
 6. Meditatie 15-04-2022: Niet de dood maar het leven!
 7. Meditatie 17-02-2022: 'Jesuchristo basta'
 8. Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren
 9. Meditatie 21-01-2022: Omzien naar elkaar
 10. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 11. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 12. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 13. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 14. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 15. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 16. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 17. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 18. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 19. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 20. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 21. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 22. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 23. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 24. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 25. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 26. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 27. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 28. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 29. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 30. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 31. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 32. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 33. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 34. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 35. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 36. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 37. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 38. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 39. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 40. Meditatie 22-11-2019: Troost
 41. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 42. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 43. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 44. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 45. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 46. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 47. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 48. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 49. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 50. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 51. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 52. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 53. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 54. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 55. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 56. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 57. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 58. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 59. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 60. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 61. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 62. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 63. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 64. Meditatie: rust nemen
 65. Meditatie: Schade en drek
 66. Meditatie: Stof van de rabbi
 67. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 68. Meditatie: ' Geloven '.
 69. Meditatie: Paaspower
 70. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 71. Meditatie: Beloning na beproeving
 72. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 73. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente