Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

‘Mijn ogen zijn dof van ellende, ik roep U aan, HEER, elke dag, en strek mijn handen naar U uit.’ (Psalm 88: 10)

We naderen het einde van het kerkelijk jaar. Zondag 20 november zullen we de gemeenteleden noemen, die ons ontvallen zijn. Wat een verdriet en moeite kan het geven als je een geliefde moet missen. Verdriet en moeite mogen ook geuit worden bij onze HERE. Dat doet de schrijver van Psalm 88 ook. Lees deze psalm eens.

Misschien herkent u wel helemaal niets van de gevoelens van de psalmist. Ik denk vaak aan deze psalm als ik op Hofje Wendakker ben. Daar zijn mensen, die deze psalm aan den lijve voelen. De dichter is het dodenrijk nabij, velen van hen ook. Het verschil met de dichter is dat sommigen van hen verlangend zijn om Thuis gehaald te worden. U dankt God misschien als u ’s morgens weer wakker wordt. Maar er zijn ook mensen die de ogen ’s morgens open doen en direct vragen: ‘Here waarom heeft U me nog niet Thuisgehaald?’

Dus ook al kunt u zich dat misschien bijna niet voorstellen: deze psalm is levensecht. Deze psalm belicht een kant van het leven, waar ook wij, als we gezond zijn, als we niemand dichtbij aan de dood hebben hoeven afstaan, niet te gemakkelijk overheen moeten lopen. Er zijn broeders en zusters, gelovige mensen, die het heel moeilijk hebben, die een hele diepe weg moeten gaan.

Waarom moet het zo? Waarom moet de ene mens er veel dieper onder door, dan de andere? Soms zie je mensen zo lijden en vraag je je met hen af: Is dit nu nog leven? Maar weet u wat nu het mooie van deze psalm is, en ook het mooie van wat ik op Hofje Wendakker gelukkig ook meemaak. Dat de nood voor Gods aangezicht gebracht wordt en er met Hem geworsteld wordt over die moeilijke en voor ons onbegrijpelijke weg. Het is soms een hele lange worsteling. ‘Waarom verbergt U voor mij uw gelaat?’ Vraagt, klaagt de dichter. Zo kan het zijn in het leven. Dat is het probleem waar de dichter mee worstelt, maar hij niet alleen. Daarom is het vertroostend dat deze Psalm in de Bijbel staat.

Deze gelovige lijder houdt niet op tot God te komen. ‘Ik roep U aan, HEER, elke dag.’ In de Staten vertaling staat: ‘de ganse dag’. Dat is dus van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Bij de Here in appél gaan, zich op Hem beroepen, de vragen, de aanvechtingen, het verdriet, de moeiten bij Hem neerleggen. Dat mogen we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar ook doen, maar dan mogen we ook verder kijken. Na die zondag volgt de eerste adventszondag. Jezus, Het ware Licht, kwam in de wereld en heeft alle duisternis, ja zelfs de dood, overwonnen. In de adventstijd zien we ook uit naar zijn wederkomst. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen dood, rouw en moeite meer zal zijn. Al klagend mogen we daar verlangend naar uitzien.

Gert Timmer

 

 1. Meditatie 21-10-2022: Een goed begin is het halve werk…
 2. Meditatie 30-09-2022: Discipelschap met enthousiasme
 3. Meditatie 09-09-2022: Laat uw liefde oprecht zijn...
 4. Meditatie 19-08-2022: Proost!
 5. Meditatie 22-07-2022: Even rust
 6. Meditatie 24-06-2022: Wat een zegen!
 7. Meditatie 27-05-2022: Hemelvaartsdag!?
 8. Meditatie 06-05-2022: Pasen
 9. Meditatie 15-04-2022: Niet de dood maar het leven!
 10. Meditatie 17-02-2022: 'Jesuchristo basta'
 11. Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren
 12. Meditatie 21-01-2022: Omzien naar elkaar
 13. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 14. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 15. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 16. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 17. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 18. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 19. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 20. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 21. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 22. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 23. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 24. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 25. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 26. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 27. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 28. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 29. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 30. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 31. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 32. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 33. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 34. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 35. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 36. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 37. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 38. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 39. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 40. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 41. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 42. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 43. Meditatie 22-11-2019: Troost
 44. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 45. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 46. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 47. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 48. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 49. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 50. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 51. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 52. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 53. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 54. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 55. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 56. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 57. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 58. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 59. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 60. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 61. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 62. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 63. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 64. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 65. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 66. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 67. Meditatie: rust nemen
 68. Meditatie: Schade en drek
 69. Meditatie: Stof van de rabbi
 70. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 71. Meditatie: ' Geloven '.
 72. Meditatie: Paaspower
 73. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 74. Meditatie: Beloning na beproeving
 75. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 76. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente