Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

‘Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.’ (Handelingen 16:25)

Het zal je maar gebeuren. Je verkondigt het evangelie. Je doet wonderen in Gods Naam. Je doet je best de weg te gaan die God je wijst en dan word je gegeseld en geslagen en kom je uiteindelijk in de gevangenis terecht. Als het mij zou overkomen zou ik denk ik roepen: ‘Here, waarom, waarom? Waar heb ik dit aan verdiend?’ Opvallend is dat Paulus en Silas dat niet doen. Ze begonnen niet te roepen ‘waarom?’. Maar ze begonnen te bidden en God de lof toe te zingen.

Ze zingen midden in de nacht, op het donkerste moment. De nacht wil in de bijbel meer zeggen, dan alleen maar uiterlijke duisternis. Middernacht is het tijdstip van het kwaad, van de duivel, die geen licht kan verdragen. Daar, op dat moment zingen ze Gods lof. De kerkvader Augustinus heeft eeuwen terug al eens gezegd: ‘Goed zingen is tweemaal bidden’. En de kracht van het gebed, dus ook van het zingen, mogen we nooit onderschatten. Jezus belooft dat als we bidden in Zijn Naam, de Vader het ons ook geven zal. Jezus wil gebeden en bezongen worden, dan komt Hij met zijn verlossing.

Liederen kunnen zo een enorme steun zijn. Soms heb je een bepaald gevoel, een gevoel van vreugde of van teleurstelling, van blijdschap of verdriet en wil je dat ook bij God kenbaar maken. Maar zelf woorden vinden kan zo moeilijk zijn. Dan is het toch machtig mooi, dat zoveel van die gevoelens in liederen verwoord worden. Denk alleen maar aan de Psalmen.
En wat is het resultaat van het gezang van Silas en Paulus? Er komt een zware aardbeving, zodat de grondvesten van de gevangenis schudden. Die aardbeving bleek een antwoord van God te zijn aan die lijdende, biddende en lofzingende predikers. Er gebeurt iets geweldigs: de boeien gaan los en de deuren gaan open. God treedt op als Verlosser van Paulus en Silas, maar niet alleen van hen, want alle deuren gingen open en alle boeien raakten los. De liederen en de gebeden hadden niet alleen een uitwerking voor Paulus en Silas, maar ook voor hen die geluisterd hadden. Paulus en Silas zijn door hun zang tot zegen voor anderen.

Misschien herkent u het wel wel. Nederland zingt of andere programma’s met geestelijke liederen kunnen ons troosten en steunen. Niet alleen degenen die zingen, maar juist ook degenen die toehoren, die luisteren. Alle deuren gingen open en de boeien van allen raakten los. Dat geeft ons een enorm wijd perspectief. Daarom moet u Nederland zingt niet zomaar uitzetten als er iemand op bezoek komt van wie u denkt dat hij of zij deze muziek niet zo op prijs stelt. Nee, laat ze het maar horen, want die liederen verkondigen het evangelie. En dat evangelie heeft ieder mens nodig.

Gert Timmer

 1. Meditatie 13-02-2023: Het nieuwe jaar ingaan
 2. Meditatie 23-12-2022: KRIBBE EN KRUIS
 3. Meditatie 02-12-2022: Genade in Advent
 4. Meditatie 11-11-2022: KLAGEN…… MAG!
 5. Meditatie 21-10-2022: Een goed begin is het halve werk…
 6. Meditatie 30-09-2022: Discipelschap met enthousiasme
 7. Meditatie 09-09-2022: Laat uw liefde oprecht zijn...
 8. Meditatie 19-08-2022: Proost!
 9. Meditatie 22-07-2022: Even rust
 10. Meditatie 24-06-2022: Wat een zegen!
 11. Meditatie 27-05-2022: Hemelvaartsdag!?
 12. Meditatie 06-05-2022: Pasen
 13. Meditatie 15-04-2022: Niet de dood maar het leven!
 14. Meditatie 17-02-2022: 'Jesuchristo basta'
 15. Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren
 16. Meditatie 21-01-2022: Omzien naar elkaar
 17. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 18. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 19. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 20. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 21. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 22. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 23. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 24. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 25. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 26. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 27. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 28. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 29. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 30. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 31. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 32. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 33. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 34. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 35. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 36. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 37. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 38. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 39. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 40. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 41. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 42. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 43. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 44. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 45. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 46. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 47. Meditatie 22-11-2019: Troost
 48. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 49. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 50. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 51. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 52. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 53. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 54. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 55. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 56. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 57. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 58. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 59. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 60. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 61. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 62. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 63. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 64. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 65. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 66. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 67. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 68. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 69. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 70. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 71. Meditatie: rust nemen
 72. Meditatie: Schade en drek
 73. Meditatie: Stof van de rabbi
 74. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 75. Meditatie: ' Geloven '.
 76. Meditatie: Paaspower
 77. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 78. Meditatie: Beloning na beproeving
 79. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 80. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente