Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

“Maar de engel zei: Wees niet bang Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.” (Lucas :13)

Zacharias was gelukkig getrouwd met Elisabeth, die ook uit het priestergeslacht stamde. En - wat het allerbelangrijkste was - samen hebben ze de Here God lief. Wat een zegen zó oud te mogen worden! Dat betekent niet dat hun leven gemakkelijk was. Het land was bezet, de godsdienst bepaald door wettische en intellectuele hoogmoed. Behalve de nood en moeite van de tijd waarin ze leefden, kenden ze ook een heel persoonlijk kruis. Het is kort gezegd: “zij hadden geen kinderen”. Dat is heel wat! Zeker als je zo graag vader of moeder had willen worden. Maar Elisabeth was onvruchtbaar. En nu zijn ze op een leeftijd dat ze al grootouders hadden kunnen zijn.

Deze mensen kenden ongetwijfeld ook het verlangen om het nog te mogen meemaken dat Zacharias nog éénmaal op een heel bijzondere manier dienst als priester zou mogen doen. Dat hij namelijk met het reukwerk mocht ingaan in het Heilige om dat daar neer te leggen op het reukofferaltaar. Daar op die plek mocht de priester pleiten op het gebrachte offer op de voorhof en uitzien naar de beloofde Messias en zo het volk biddend opdragen aan God. Op het brandofferaltaar is een dier in vlammen opgegaan. Zacharias nadert het reukwerkaltaar. En hij bidt daar voor het volk. Duidelijke verwijzing naar de hemelse Voorbidder. Die volkomen kan zaligmaken hen die door Hem tot God gaan, omdat Hij leeft om voor hen te bidden. Ineens is daar die engel. Zacharias is er diep van onder de indruk. Zoveel heiligheid in het Heilige?!

En dan klinkt dat heerlijke woord: “wees niet bang, vrees niet”. Advent: God is genadig! Als we op onszelf zien, en de vraag wordt gesteld: “wie kan voor Hem bestaan?’ Dan kunnen we alleen maar zeggen: ik niet. Wat mogen we er dan van ophoren, wat de HERE door zijn engel heeft laten horen aan de ontroerde Zacharias: wees niet bang! De naam van het kind dat beloofd wordt is ‘Johannes’, dat betekent ‘God is genadig’. Hij is de voorloper van de Here Jezus. De beloofde Zaligmaker zal worden geboren! Een machtig antwoord uit de hemel op het gebed: God is genadig.

Mogelijk waren de gebeden om de kinderzegen bij dit hoog bejaarde echtpaar al jaren opgedroogd. Ze waren wat dit betreft uitgerekend, en uitgedacht, en uitgehoopt en uitgewerkt en misschien wel uitgehuild. Uitzichtloos, zeggen wij mensen dan.. maar niet bij God: juist dán komt de Here met deze gebedsverhoring. Zo komt de Here met zjn rijke Adventsantwoord op onze nood en ellende. Gelukkig, Advent: God is genadig!
Ds. Gert J. Röben

 1. Meditatie 11-11-2022: KLAGEN…… MAG!
 2. Meditatie 21-10-2022: Een goed begin is het halve werk…
 3. Meditatie 30-09-2022: Discipelschap met enthousiasme
 4. Meditatie 09-09-2022: Laat uw liefde oprecht zijn...
 5. Meditatie 19-08-2022: Proost!
 6. Meditatie 22-07-2022: Even rust
 7. Meditatie 24-06-2022: Wat een zegen!
 8. Meditatie 27-05-2022: Hemelvaartsdag!?
 9. Meditatie 06-05-2022: Pasen
 10. Meditatie 15-04-2022: Niet de dood maar het leven!
 11. Meditatie 17-02-2022: 'Jesuchristo basta'
 12. Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren
 13. Meditatie 21-01-2022: Omzien naar elkaar
 14. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 15. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 16. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 17. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 18. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 19. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 20. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 21. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 22. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 23. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 24. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 25. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 26. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 27. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 28. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 29. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 30. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 31. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 32. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 33. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 34. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 35. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 36. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 37. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 38. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 39. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 40. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 41. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 42. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 43. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 44. Meditatie 22-11-2019: Troost
 45. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 46. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 47. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 48. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 49. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 50. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 51. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 52. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 53. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 54. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 55. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 56. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 57. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 58. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 59. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 60. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 61. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 62. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 63. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 64. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 65. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 66. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 67. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 68. Meditatie: rust nemen
 69. Meditatie: Schade en drek
 70. Meditatie: Stof van de rabbi
 71. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 72. Meditatie: ' Geloven '.
 73. Meditatie: Paaspower
 74. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 75. Meditatie: Beloning na beproeving
 76. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 77. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente