Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

PROOST! (dat is letterlijk: wel bekome het u!)

‘Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep ernaartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken.’ (Gen. 21: 19)

Het water is op, de hoop is weg. Ismaël ligt stervend onder een struik in de woestijn. Toch is er water, toch is er redding. Vlakbij in de put, maar in haar ellende en verdriet ziet Hagar, de moeder van Ismaël, deze put niet. Pas als God haar de ogen opent ziet ze hem. Dan ziet ze ook de toekomst weer opengaan. Ze vult de waterzak en geeft haar zoon te drinken. Hij drinkt water des levens.
Herkennen wij in Hagar niet de wereld en onszelf? Het lijkt soms allemaal zo uitzichtloos. Wat speelt er veel in ons land, in de wereld en in ons persoonlijk leven. Wat of wie kan redding brengen? We dorsten naar vrede, rust en gerechtigheid.
En als we aan ons geestelijk leven denken? Lijkt dat soms ook niet op een woestijn? Het geloof zegt en doet ons soms zo weinig. Wat heb ik er aan in mijn dagelijks leven? We kunnen jaloers zijn op mensen die zoveel houvast vinden in hun geloof, in Jezus Christus. Daar dorsten wij ook naar, maar … we zien de waterput vaak niet.
Die waterput zullen wij ook nooit uit onszelf zien. Hoe kan de onzekerheid, de dorst uit ons leven verdwijnen? Enkel en alleen als wij ons de ogen laten openen, opdat wij de Bron des Levens echt zien, en het levende water echt proeven. Jezus vroeg aan Bartimeüs: ‘Wat wilt u, dat ik doen zal?’ Laten wij dan met Bartimeüs antwoorden: ‘Here, dat ik ziende worde!’ Dat mag uw dagelijks gebed zijn: ‘Here, maak mij ziende, opdat ik de Bron zie.’
Die Bron is niet ver weg, maar dichtbij. Die Bron laat Zich kennen in zijn Woord. Dat Woord, dat bij u in de kast staat of op de plank of het nachtkastje ligt. Lees die bijbel, bestudeer hem. U kunt dat persoonlijk doen, maar bijvoorbeeld ook in het komende winterseizoen bij één van de vele Bijbel- en gesprekskringen en niet te vergeten de wekelijkse kerkdiensten. U mag dat water drinken. En als u ervan gedronken hebt, dan mag u ook uw kinderen en kleinkinderen van dat water uit die Bron geven. Als u en wij als gemeente, hen het water uit de Bron niet geven zoeken ze het elders. Er is heel veel ‘water’ in deze wereld te vinden. Alleen is dat geen levend water, maar bitter water.
Vul dit winterseizoen uw waterzak ieder keer weer bij en schenk het aan een ieder die u mag ontmoeten. Eerst uw kinderen en kleinkinderen, maar ook aan de rest van de familie, uw buren, uw kennissen. Er is genoeg voor iedereen. Drinkend van dat water gaat de toekomst open. Er is weer uitzicht. U mag zeker weten dat als u drinkt uit de Bron ‘het u wel zal bekomen’.

Gert Timmer

 1. Meditatie 22-07-2022: Even rust
 2. Meditatie 24-06-2022: Wat een zegen!
 3. Meditatie 27-05-2022: Hemelvaartsdag!?
 4. Meditatie 06-05-2022: Pasen
 5. Meditatie 15-04-2022: Niet de dood maar het leven!
 6. Meditatie 17-02-2022: 'Jesuchristo basta'
 7. Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren
 8. Meditatie 21-01-2022: Omzien naar elkaar
 9. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 10. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 11. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 12. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 13. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 14. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 15. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 16. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 17. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 18. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 19. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 20. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 21. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 22. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 23. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 24. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 25. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 26. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 27. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 28. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 29. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 30. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 31. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 32. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 33. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 34. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 35. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 36. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 37. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 38. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 39. Meditatie 22-11-2019: Troost
 40. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 41. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 42. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 43. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 44. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 45. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 46. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 47. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 48. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 49. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 50. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 51. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 52. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 53. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 54. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 55. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 56. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 57. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 58. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 59. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 60. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 61. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 62. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 63. Meditatie: rust nemen
 64. Meditatie: Schade en drek
 65. Meditatie: Stof van de rabbi
 66. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 67. Meditatie: ' Geloven '.
 68. Meditatie: Paaspower
 69. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 70. Meditatie: Beloning na beproeving
 71. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 72. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente