Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

‘Loof de HEER, ….. zing voor de HEER, de God van Israël. (Rechters 5: 2 -3)

De oproep hierboven komt uit het lied van Debora. Zij leefde in een roerige tijd. Het volk Israël was in die tijd verdeeld in verschillende stamgebieden die min of meer langs elkaar heen leefden. Het lukt Debora om verschillende stammen die eerst van elkaar gescheiden waren, te laten samenwerken.

Ook in onze Hervormde gemeente zijn we bezig met samenwerking. De wijken, die nog gedeeltelijk gescheiden waren, worden samengevoegd. Verschillen zijn er bijna niet meer. Het zal nog best een beetje zoeken en aftasten zijn, maar samen zijn we sterk. We hebben elkaar hard nodig.

Dat was in de tijd van Debora ook zo. Er was een grote strijd gaande. Een groot en sterk vijandelijk leger kwam op hen af. Afzonderlijk hadden ze nooit kunnen standhouden. Samenwerking was noodzakelijk. Zo is het ook bij ons. Het ‘grondpersoneel’ wordt steeds schaarser. De secularisatie gaat door. Het geloof wordt vaarwel gezegd. Ook van hen die wel geloven kun je horen: ‘Ik heb de kerk niet nodig voor mijn geloof.’ ‘Thuis kan ik de kerkdienst net zo goed meebeleven.’
Dat kan zo zijn, maar houd je het dan vol? Geloven heeft ook te maken met ‘gemeenschap’, met elkaar ontmoeten, met samen optrekken. Geloof moet gevoed worden en net als bij een gewone maaltijd is het rijker om die voeding samen tot je te nemen. Het is toch geweldig om samen met zoveel verschillende mensen, met daarbij inderdaad ook verschillende geloofsbelevingen, één gemeente te zijn.

Wat het samengaan betreft, er is ook een gezamenlijke roeping. Daar wijst Debora ons op: Samen de HEER loven en prijzen. Ik denk dat dat ook bij de éénwording van onze wijken het belangrijkste uitgangspunt moet zijn: Samen de HEER loven en prijzen. We komen niet alleen bij elkaar om iets te ‘halen’, maar juist ook om iets te brengen: de lof en de eer aan de HEER. Dat gaat als vanzelf als je bedenkt wat Hij voor ons, voor u, voor jou en voor mij gedaan heeft: Zijn zoon gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Jezus, Hij is gestorven, gekruisigd en begraven, maar ook opgestaan en ten hemel gevaren. Daarvandaan leidt Hij ons door zijn Heilige Geest, die ons van binnenuit wil vernieuwen, inspireren en leiden. Die een ieder gaven en talenten heeft gegeven om in te zetten voor de gemeente, voor Gods koninkrijk.
We hoeven dan ook niet met weemoed achterom te kijken, we mogen zien op de toekomst. Wat God bereidt voor wie Hem liefheeft, heeft geen oog gezien en geen oor gehoord en is in geen mensenhart opgekomen. We mogen vooruitkijken naar die geweldige toekomst. Een toekomst vol van hoop.
Laten we ons laten inspireren en motiveren door Gods Geest om zo samen onze weg te gaan. Samen vol verwachting de HEER te loven en te prijzen.

Gert Timmer

 1. Meditatie 03-10-2023: Stip op de horizon
 2. Meditatie 12-09-2023: DOE-HET-ZELVERS?
 3. Meditatie 15-08-2023: Wij verkondigen niet onszelf...
 4. Meditatie 18-07-2023: De engel van het langzame leven
 5. Meditatie 20-06-2023: Gemeenteleven
 6. Meditatie 02-05-2023: Wij zijn heel blij met jou
 7. Meditatie 11-04-2023: De levende hoop
 8. Meditatie 21-03-2023: Opstaan!
 9. Meditatie 03-02-2023: De lofzang gaande houden
 10. Meditatie 13-02-2023: Het nieuwe jaar ingaan
 11. Meditatie 23-12-2022: KRIBBE EN KRUIS
 12. Meditatie 02-12-2022: Genade in Advent
 13. Meditatie 11-11-2022: KLAGEN…… MAG!
 14. Meditatie 21-10-2022: Een goed begin is het halve werk…
 15. Meditatie 30-09-2022: Discipelschap met enthousiasme
 16. Meditatie 09-09-2022: Laat uw liefde oprecht zijn...
 17. Meditatie 19-08-2022: Proost!
 18. Meditatie 22-07-2022: Even rust
 19. Meditatie 24-06-2022: Wat een zegen!
 20. Meditatie 27-05-2022: Hemelvaartsdag!?
 21. Meditatie 06-05-2022: Pasen
 22. Meditatie 15-04-2022: Niet de dood maar het leven!
 23. Meditatie 17-02-2022: 'Jesuchristo basta'
 24. Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren
 25. Meditatie 21-01-2022: Omzien naar elkaar
 26. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 27. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 28. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 29. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 30. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 31. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 32. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 33. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 34. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 35. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 36. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 37. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 38. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 39. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 40. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 41. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 42. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 43. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 44. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 45. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 46. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 47. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 48. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 49. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 50. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 51. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 52. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 53. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 54. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 55. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 56. Meditatie 22-11-2019: Troost
 57. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 58. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 59. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 60. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 61. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 62. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 63. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 64. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 65. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 66. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 67. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 68. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 69. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 70. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 71. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 72. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 73. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 74. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 75. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 76. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 77. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 78. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 79. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 80. Meditatie: rust nemen
 81. Meditatie: Schade en drek
 82. Meditatie: Stof van de rabbi
 83. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 84. Meditatie: ' Geloven '.
 85. Meditatie: Paaspower
 86. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 87. Meditatie: Beloning na beproeving
 88. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 89. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente