Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

Hier gaat het om: blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan zien als ik bij u kom, of als ik niet kom over u kan horen, dat u één van geest bent en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie. (Fil. 1: 27)

Ik hoor het wel eens zeggen en misschien heeft u het zelf ook wel eens gehoord of gezegd: ”Die kerkmensen, wat stellen die nu eigenlijk voor? Ik ken er genoeg die iedere zondag met hun nette kleren aan in de kerk zitten, maar de rest van de week ..…!? Als dat christenen zijn, dan hoeft de kerk voor mij niet.”
En wat doen ‘kerkmensen’ en misschien bent u dat ook wel, met zulke geluiden. Hoe reageer ik, hoe reageren wij die trouw in de kerk komen en onszelf inderdaad christenen noemen. We haasten ons meestal om de christenen (en daarmee in eerste instantie onszelf) te verdedigen: “Ach ja, christenen zijn ook maar mensen en die maken net zo goed fouten als ieder ander mens. De mens is nu eenmaal zondaar, christenen zijn ook geen heiligen.”
Paulus denkt daar anders over. O ja, ook hij weet dat wij zondaars zijn, maar we zijn ook heiligen. Zo begint hij de brief aan de Filippenzen: ‘Aan alle heiligen in Filippi, die één zijn met Christus Jezus’. Hij bedoelt daar niet alleen de kerkenraad mee, want die noemt hij daarna: ‘en aan de leiders en dienaren van de gemeente’. Met die ‘heiligen’ bedoelt hij de gemeente te Filippi. Als hij een brief aan de Hervormde Gemeente van Heerde zou schrijven zou daarin waarschijnlijk staan: “aan alle heiligen in Heerde”.

Met en in Christus zijn we heilig, dat is apart gezet door en voor God. In vers 27 zegt hij: “Gedraagt u daar dan ook naar.” Wij moeten ons gedragen als heilige mensen, we moeten ons leven heiligen. Jezus heeft ons het volle heil gebracht. Hij verwacht van ons, dat wij in heel ons doen en laten aan de wereld laten zien en horen, wie Hij is en wat Zijn Boodschap is, opdat anderen door het getuigenis van ons tot geloof in Hem komen. Als ons leven wordt beheerst door vreugde, liefde voor Hem en voor elkaar, dan wordt de blijde boodschap van Christus zichtbaar.

Het is volkomen terecht, dat mensen ons aanspreken op ons geloof. Daar mogen we ons niet te gemakkelijk vanaf maken. Door de hele bijbel heen klinkt de oproep om heilig te leven. God wil dat wij naar Zijn Wil leven. Mensen, ook van buiten de kerk, hebben het recht om ons daarop aan te spreken. We mogen ons daar niet met een leien dakje vanaf maken. We worden opgeroepen discipelen te zijn. Discipelschap is met woord én daad het evangelie verkondigen. Discipelschap is een ‘levende brief’ zijn van Jezus Christus. Discipelschap is ‘enthousiast’ zijn, dat is ‘in God, in Christus’ zijn. Met dat enthousiasme mogen we elkaar aansteken en zo een lichtend licht, een levende brief in Heerde, of waar we ook wonen, zijn.

Gert Timmer

 1. Meditatie 09-09-2022: Laat uw liefde oprecht zijn...
 2. Meditatie 19-08-2022: Proost!
 3. Meditatie 22-07-2022: Even rust
 4. Meditatie 24-06-2022: Wat een zegen!
 5. Meditatie 27-05-2022: Hemelvaartsdag!?
 6. Meditatie 06-05-2022: Pasen
 7. Meditatie 15-04-2022: Niet de dood maar het leven!
 8. Meditatie 17-02-2022: 'Jesuchristo basta'
 9. Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren
 10. Meditatie 21-01-2022: Omzien naar elkaar
 11. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 12. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 13. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 14. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 15. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 16. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 17. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 18. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 19. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 20. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 21. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 22. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 23. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 24. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 25. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 26. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 27. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 28. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 29. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 30. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 31. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 32. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 33. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 34. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 35. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 36. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 37. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 38. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 39. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 40. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 41. Meditatie 22-11-2019: Troost
 42. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 43. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 44. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 45. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 46. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 47. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 48. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 49. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 50. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 51. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 52. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 53. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 54. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 55. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 56. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 57. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 58. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 59. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 60. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 61. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 62. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 63. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 64. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 65. Meditatie: rust nemen
 66. Meditatie: Schade en drek
 67. Meditatie: Stof van de rabbi
 68. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 69. Meditatie: ' Geloven '.
 70. Meditatie: Paaspower
 71. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 72. Meditatie: Beloning na beproeving
 73. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 74. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente